حمايت دو درصدي مردم از برنامه‌ها و عملکرد رييس‌‎جمهورغني

 

به تازه‌گي اداره موسوم به بازرس، يافته‌هايش در مورد «مصرف منابع مبارزه با کرونا» را منتشر کرد و گزارش اين نهاد با محمد اشرف غني، رييس جمهوري شريک ساخته شد. در صفحه فيس‌بوک ارگ رياست جمهوريي آمده است که رييس جمهوري اين گزارش را شنيده و دستوراتي نيز در اين زمينه صادر کرده است. با توجه به سطح اهميت اين موضوع و فضاي رسانه‌يي پيرامون چه‌گونه‌گي مصرف منابع در مبارزه با ويروس کرونا، “سلام‌وطندار” واکنش کاربران شبکه اجتماعي فيس‌بوک پاي استاتوس ارگ رياست جمهوريي را بررسي کرده است.

سلام‌وطندار، 354 کامنت/ ديدگاه کاربران فيس‌بوک پاي پست يادشده را تا ساعت دوي پس از چاشت روز دوشنبه بررسي کرده و دريافته است که از مجموع اين شمار ابراز نظرها، صرفاً 10 کاربر از برنامه‌ها و عملکرد رييس جمهوري حمايت کرده‌ و ديگران ناراض بوده‌اند، يعني کم‌تر از سه درصد مجموع ديدگاه‌ها. اکثريت ناراض به دلايل مختلف از جمله وجود حلقه فاسد در محور رييس جمهوري، نبود اراده براي مبارزه با فساد اداري، گسترده‌گي فساد اداري و گروه‌گرايي را از عوامل عمده فساد اداري خوانده‌اند.

شماري از کاربران، قضاوت در مورد کارنامه حکومت کنوني را به تاريخ حواله کرده و نوشته‌اند که «تاريخ اين دوره را با خط سياه» خواهد نوشت. محمد رحيم رحيمي، در کامنتش پاي استاتوس ارگ، تمام دولت را جمعاً به فساد متهم کرده است.

بخشي از ديدگاه آقاي رحيمي چنين است: «دليل موجوديت فساد در افغانستان همانا فاسد بودن رهبري است. از مأمور تا رييس، از رييس تا وزير، والي و رهبري نظام.» کاربر ديگري به نام داوود وصال، انگشت اتهام را مستقيم به سوي رييس جمهوري گرفته و رييس جمهوري را «دزد» خطاب کرده است. اين کاربر به داوود سلطان‌زوي، شهردار کابل نيز تاخته و نوشته که از مزاياي اختلاس حتا شهردار رييس جمهوريي نيز سود مي‌برد.

محمد راشيدي، در کامنت خود نوشته است که حکومت براي «حيف‌وميل بودجه خيراتي»، ابتدا هيأت تعيين مي‌کند و پس از «چپاول»، کميسيون ديگري مي‌گمارد.

شماري هم گزارش اداره بازرس را با توجه به ناديده‌گرفتن موارد فساد در محلات‌شان زير سوال قرار داده‌اند.

محمد غني سيدي، در مورد چه‌گونه‌گي توزيع کمک به باشنده‌گان  ميدان شهر، مرکز ولايت ميدان‌وردک چنين نگاشته است: «اين بازرسي احتمالاً بسيار سطحي بوده و يا اين که دزدان را قوي‌تر خواهد کرد، شهرداري ميدان شار (ميدان‌شهر) 250 فاميل را 2000 فاميل در گزارش ويديويي خود گفتند. فساد در اکثريت ادارات به اوج رسيده، دزدي و اختلاس به فرهنگ تبديل شده. ملت و ملک روزبه‌روز به طرف خرابي روان است و يک تعداد به اين عنوان بودجه را صفر کردند و در آينده خواهند کرد.»

کاربر ديگري به نام عبدال‌حسيب آذرخش پرسيده «از مسوولان حکومت محلي کاپيسا جويا شديد که 36 هزار بوري گندم کمکي توسط کي تاراج شده؟» اين کاربر در ادامه ادعا کرده که 50 درصد اين مقدار توسط مقام‌هاي بلند پايه حکومت محلي «دزديده» شده است.

اين نکته را بايد اذعان کرد که شمار زيادي از کاربران شبکه‌هاي اجتماعي در پاي اين استاتوس کامنت‌هاي نامرتبط به گزارش بازرس گذاشته‌اند، اما به هر نحوي از کارکرد حکومت ناخشنودي کرده‌اند.

اقليت موافق چه مي‌گويند؟

از مجموع 10 نفر کساني که در موافقت به اقدام رياست جمهوريي ديدگاه خود را گذاشته‌اند، کاربري به نام احمد فريد سروري، نوشته است که اداره بازرس، بررسي‌هايش را متمرکز به بخش منابع بشري مبارزه با کرونا کند، زيرا از چهار ماه به اينسو کارمندان شفاخانه‌هاي افغان جاپان، علي‌جناح و ديگر مراکز مبارزه با کرونا در کابل و ولايات معاش دريافت نکرده‌اند.

حسين کريمي نوشته: «اگر همه‌چيز در افغانستان، همين قسم جدي گرفته شود، شاهد پيروزي خواهيم بود، تصميم‌تان بسيار عالي‌ست، جناب رييس جمهوري صاحب، اجرتان با خدا!»

يکي ديگر از موافقان با نام «آنر ديگنتي»،
(Honor Dignity) نوشته که با يک گل بهار نمي‌شود و به نيت رييس جمهوري شک ندارد. به باور اين کاربر، مردم افغانستان به گونه مجموعي فاسد اند و مقصر اصلي مردم‌اند.

جان جبران کاربر ديگري نوشته است: «اميد است تصميمي جهت رسيده‌گي به تاراج سرمايه ملي گرفته شود تا نقطه پاياني به اين فتنه‌ها بوده باشد.»

يکي از موافقان نيز پاي ديدگاه مخالفان ابراز نظر اهانت‌آميزي کرده که از نقل آن خودداري مي‌کنيم.

يافتههاي اداره بازرس چيست؟

اداره بازرس به رياست غزال حارس حدود يک سال پيش (19 اسد/تير 1398) به هدف مبارزه با فساد ايجاد شد. شماري از کاربران فيس‌بوک اداره بازرس را در امتداد ايجاد اداره‌هاي موازي توصيف کرده‌اند. اداره بازرس با انتشار گزارش بررسي‌هايش که به گفته خانم حارس هنوز تمکيل نشده، مورد توجه قرار گرفته است.

در گزارش اين اداره آمده است که از مجموع 63 دستگاه تنفس مصنوعي، 54 دستگاه تثبيت‌ شده و کار براي تثبيت 9 دستگاه ديگر نيز جريان دارد. در يافته‌هاي اين اداره گزارش قاچاق دستگاه‌هاي تنفس مصنوعي رد شده است. هم‌چنان غزل حارس به رييس جمهوري گزارش داده است که در خريداري تجهيزات تشخيص کرونا و مصارف منابع آن دقت نشده است. هم‌چنان به نقل از خانم حارس آمده که در تطبيق برنامه‌هاي بهداشتي و استخدام کارمندان اين بخش مشکلاتي وجود داشته که زير بررسي نهاد بازرس قرار دارد.

رييس جمهوري با شنيدن اين گزارش دستور داده تا ظرفيت اداره بازرس بلند برود و دادستاني در ارتباط به گزارش‌هايي که حالت جرمي دارند، دخيل ساخته شود. رييس جمهوري در حالي به بررسي چه‌گونه‌گي «مصرف منابع مبارزه با کرونا» تأکيد دارد که در برنامه دسترخوان ملي از مديريت توزيع منابع توسط مأموران حکومت از جمله شهردار کابل سپاس‌گزاري کرده است.

گزارش‌هاي رسانه‌يي نشان مي‌دهد که در توزيع منابع مالي از جمله توزيع نان خشک به گونه گسترده اختلاس صورت گرفته است. به نقل از گزارش رسانه‌ها، در اختلاس نان خشک از وکيل‌هاي گذر تا مقام‌هاي بلند پايه حکومت شريک‌اند. اين نگراني‌ها باعث شد تا مجلس نماينده‌گان به دومين برنامه حکومت زير نام دسترخوان ملي که به هدف کمک به فقرا و گرسنه‌گان طراحي شده، پاسخ رد دهد.

سلام‌وطندار

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید