چرا بهانه جويي؟

 

در توافق‌نامه ميان امريکايي‌ها و طالبان ضمن موضوعات ديگر، پنج هزار طالب از زندان‌هاي کشور که به جرم‌هاي گوناگون بازداشت شده اند، بايد آزاد شوند. تا اکنون حدود چهار هزار زنداني را حکومت افغانستان آزاد کرده است.

اين رهايي زندانيان طالب در برابر اشتراک نماينده‌گان سياسي امريکا در مراسم تحليف آقاي غني، انجام شده است، زيرا پس از توافق امريکا‌يي‌ها و طالبان که در آن رهايي زندانيان طالب گنجانيده شده بود، آقاي غني رهايي زندانيان طالبان را از صلاحيت حکومت خودش تلقي مي‌کرد و مي‌گفت خارجي‌ها يعني امريکايي‌ها در مورد زندانيان طالبان که مردم افغانستان را به قتل رسانيده اند، ندارد.

اما پس از گذشت زمان اندکي، سروکله خليل‌زاد وسفير امريکا در مراسم تحليف آقاي غني نمايان شد و در آن زمان برخي از کارشناسان گفتند که ميان امريکايي‌ها و تيم غني معامله صورت گرفت يعني حکومت رهايي زندانيان طالبان را، مشروط کرد.

اکنون جنجال برسر آزادسازي حدود چهارصد زنداني طالبان جريان دارد.

حکومت مي‌گويد که اين زندانيان بسيار خطرناک اند و بايد لويه جرگه در مورد آزاد سازي آن‌ها تصميم بگيرد، اما امريکايي‌ها مي‌گويند که اين زندانيان مطابق توافق‌نامه بايد آزاد شوند ولي در يک جاي معين و يا خانه‌هاي شان زير نظارت قرار داشته باشند.

برخي از آگاهان سياسي مي‌گويند که آقاي غني براي تمديد به اصطلاح رياست جمهوري خود بهانه جويي مي‌کند و فراخواندن لويه جرگه براي آزاد سازي طالبان نيز يک بهانه است وعملي نمي‌باشد.

اين در حالي است، آن‌عده از زندانياني که آزاد شده اند نيز خطرناک بودند و جنايات زيادي را نسبت به نيروهاي امنيتي ومردم کشور مرتکب شده اند؛ برخي از همين زندانيان، پس از آزادي به جبهات جنگ رفته اند و دوباره دست به جنايت زده اند.

اما در هر صورت تا زماني که رهايي پنج هزار زنداني طالبان، تکميل نشود، مذاکرات بين‌الافغاني آغاز نخواهد شد. طالبان به اين مسأله تاکيد کرده اند و گفته اند که بايد امريکايي‌ها مطابق توافق‌نامه عمل کنند، نيروهاي خودش را بيرون سازند درغير آن، آن‌ها دوباره جنگ را در برابر شان آغاز خواهند کرد.

با توجه به همين ملاحظات، باقي زندانيان طالبان بايد آزاد شوند تا طالبان براي آغاز مذاکرات بهانه نياورند.

امريکا بايد از طالبان ضمانت بگيرد که طالبان آزاد شده دوباره متوصل به خشونت نمي‌شوند و خون نمي‌ريزانند.

اگر چنين ضمانت صورت بگيرد، حکومت غني نيز بايد از بهانه جويي‌ها خود داري کند و زمينه را براي آغاز مذاکرات بين‌الافغاني فراهم سازد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید