بسته شدن گذرگاه‌هاي پاکستان هم‌زمان بافصل برداشت ميوه درافغانستان

 

شماري از باغداران در کندهار هم‎زمان با رسيدن فصل انگور اين ولايت، بسته شدن گذرگاه سپين بولدک را به بي‌پروايي‌هاي حکومت درحل بنيادي مشکلات ترانزيتي و بازرگاني با پاکستان، پيوند مي‎دهند.

آنان مي‌گويند که براي جلوگيري از فاسد شدن انگورهاي‌شان، ناگزير اند اين فرآورده‌ها را خشک کنند. همچنان، باغ‌هاي انگور ولسوالي   پنجوايي اين ولايت آماده حاصل‌برداري هستند. اما امسال تا کنون بازار براي اين انگور وجود ندارد و راه پاکستان به‌روي صادرات انگور کندهار، بسته است.

داوود شاه، بازرگان ميوه‌هاي تازه در پنجوايي در اين باره گفت: «زماني که فصل ميوه‌هاي ما فرا مي‌رسد و آنها (پاکستان) دروازه‌هاي را مي‌بندند و اين جا کاروبار ما بند مي‌شود.»

حيات‌الله، بازرگان ديگر در اين ولايت گفت: «اگر دروازه‌ها مرز بسته باشند، موترهاي ميوه ما در راه فاسد مي‌شوند.»

شماري از اين باغداران گفتند که ناگزيراند اين انگورها را خشک کنند و اگر زمينه‌ها فراهم شد، کشمش آن را صادرکنند.

اين باغداران مي‌گويند که امسال با زيان بزرگي روبه‌رواند.

هاشم، باغدار در ولسوالي پنجوايي گفت: «در گذشته يک سير انگور را ما تقريباً 300 افغاني به فروش مي‌رسانديم، ولي حالا به 150 افغاني هم فروخته نمي‌شود.»

اتاق تجارت و سرمايه گذاري کندهار نيز هشدار داده‎است که اگر راه سپين بولدک به روي صادرات کشور باز نشود، باغداران کندهار به ميليون‌ها افغاني زيان خواهند ديد.

نصرالله زهير، رييس اتاق تجارت و سرمايه گذاري اين ولايت گفت: «زماني حادثة سپين بولدک رخ داده بود و هيأت آمده بود ما مشکلات و خواسته‌هاي مان را براي‎شان هم به زبان و هم کتبي گفتيم تا اين مشکلات ما را با حکومت پاکستان، حل کنند.»

مسؤولان اتاق تجارت و سرمايه گذاري مي‌افزايند که نگراني‌هاي‌ شان را با حکومت مرکزي نيز شريک ساخته‌اند، اما تا کنون هيچ کاري براي حل مشکلات فراراه فرآورده‌هاي باغي اين ولايت، نشده‌است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید