هزينه بلند عروسي مشکل بزرگ اجتماعي

هزينه کمر شکن مراسم عرو سي و فاتحه خواني از مشکلات اجتماعي بسيار بزرگ در کشور است که بايد راه علاج آن دريافت شود.
در اواخر حکومت حامد کرزي، پارلمان کشور قانون مراسم عروسي را تصويب کرد و در اين قانون هزينه عروسي محدود و حداکثر تعداد دعوت شده گان در سالون هاي عروسي مشخص شد.
اما اين قانون از سوي رييس جمهور وقت توشيح نگرديد و گفته شد که برخي از مافياي اقتصادي که مالکان سالون هاي عروسي اند و در حکومت هم نفوذ چشم گير داشتند، مانع توشيح اين قانون شدند.
اکنون که دوسال از حکومت وحدت ملي مي گذرد بازهم به اين مهم توجه نشده و رهبران اين حکومت به هر دليلي که است نخواستند قانون مصوب شوراي ملي نافذ شود و هزينه مصارف عروسي محدود گردد.
اين درحالي است که بيشتر جوانان به علت مشکلات اقتصادي نمي توانند تشکيل خانواده بدهند و زنده گي پاک زنا شويي را آغاز کنند.
اين مشکل اجتماعي سبب شده است که جوانان به امراض گوناگون روحي مبتلا شوند و حتا يکي از علل بلند رفتن گراف جرم و جنايت در کشور همين مسأله خوانده شده است.
هزينه مراسم عروسي با گذشت هر روز با تقليد از فلم ها و سريال هاي مبتذل بلند مي رود و يک جوان بايد چندين سال کار شاقه کند تا بتواند هزينه عروسي خويش را بدست آرد.
اما با وجود که اين مشکل اجتماعي را همه درک مي کنند ولي در برابر آن، هيچ نهاد، گروه و يا فردي با صلاحيت احساس مسؤوليت نمي کند.
در کشوري که مردم نان خوردن ندارند ولي داماد بايد موتر شخصي داشته باشد که عروس را به سالون عروسي بياورد و خانوادة آن مجبور هم است که حداقل پنجصد تن را دعوت کند و تعداد دعوت شونده گان گاهي به چهار هزار و يا بلندتر از آن هم مي رسد.
با اين مصارف گزاف واضح است که خانواده هاي کم درآمد نمي توانند به آساني به فرزندان جوان شان عروس بياورند.
تأثير اين رسم و رواج هاي بيجا و خرافي در حدي است که در يک کشور اسلامي مثل افغانستان يک خانم و حتا يک مادر نمي تواند به سهولت از جاده‌يي بگذرد و در کوچه و پس کوچه مورد آزار و اذيت برخي جوانان قرار مي گيرند.
با توجه به اين گفته ها، چرا نهادهاي ذيصلاح در رابطه احساس مسؤوليت نمي کنند و نمي خواهند راه حلي براي اين مشکل بزرگ اجتماعي که پيآمدهاي بسيار ناگوار در جامعه دارد، دريافت شود.
اگر کار هم آهنگ را نهادهاي ديني، دولتي، جامعه مدني و رسانه ها در برابر اين رسم و رواج آغاز کنند و در قدم نخست قانون مراسم عروسي از سوي رييس جمهوري کشور توشيح شود و عالمان دين و خطيبان مساجد از آن حمايت بدارند و رسانه ها اين تلاش ها و تبليغات عالمان را بازتاب دهند بايد باور داشته باشيم که اين فرهنگ مبتذل و رسم و رواجي که مغاير با آموزه هاي ديني است، از ميان خواهد رفت و جوانان به هزينه کم صاحب زن و فرزند و خانواده خواهند شد که اثرات مثبت آن به زودي درجامعه ظاهر خواهد گشت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید