نهادهاي پشتيبان رسانه‌ها: مذاکرات صلح پيش چشم رسانه‌ها برگزار شود

 

در آستانة برگزاري نخستين نشست گفت‌وگوهاي ميان افغانان، نهادهاي پشتيبان رسانه‌هاي آزاد افغانستان مي‌گويند که اين رسانه‌ها بايد اجازه يابند تا گفت‌وگوهاي ميان افغانان را در قطر پوشش دهند.

از اين ميان، کميسيون حق دسترسي به اطلاعات، مي‌گويد که مردم حق دارند از جزئيات هر آن‌‎چه که در گفت‌وگو با طالبان در قطر مطرح مي‌شوند آگاه باشند.

عين‌الدين بهادري، رييس اين کميسيون گفت: «از جريان گفت‌وگوهاي صلح که در مورد سرنوشت مردم افغانستان و صلح براي مردم افغانستان است بايد گزارش بدهند و دسترسي کامل به معلومات داشته باشند تا مردم آگاه شوند.»

منابع مي‌گويند که قرار است گفت‌وگوهاي ميان افغانان تا چهار روز ديگر در قطر آغاز شوند اما، هنوز روشن نشده‌است که آيا نماينده‌گاني از رسانه‌هاي محلي افغانستان با هيأت جمهوري اسلامي افغانستان براي شرکت در اين نشست به قطر مي‌روند يا نه.

صديق الله توحيدي، رييس اجرايي کميتة مصونيت خبرنگاران مي‌گويد که گفت‌وگوهاي پشت پرده دربارة صلح افغانستان اعتبار مردم را به اين گفت‌وگوها صدمه مي‌زند و نگراني‌هايي را از آيندة پس از صلح با طالبان به‌ميان مي‌آورد وي گفت: «مذاکرات در پشت درهاي بسته نه تنها اعتماد مردم را صدمه مي‌زند بلکه آنان را نگران آيندة شان مي‌سازد. حضور خبرنگاران قوت قلب براي مردم افغانستان خواهد بود.»

فروزان رسولي، معاون نهاد برابري براي صلح و دموکراسي نيز افزود: «به رسانه‌ها اجاز داده شود که مسووليت شان را انجام دهند و از روند صلح مردم را آگاه بسازند.»

اما، سفارت قطر در کابل در يک تماس تيلفوني در واکنش به اين که گويا دولت قطر مخالف پوشش رسانه‌يي گفت‌وگوهاي ميان افغانان است

مي‌گويد که دوحه از کابل خواسته‌است تا دربارة رفتن خبرنگاران افغان به قطر تصميم بگيرد.

فاروق مجروح، عضو هيأت گفت‌وگوکنندة جمهوري اسلامي افغانستان اظهار داشت: «دستاوردهاي دو دهة اخير افغانسان به‌هيچ وجه نمي‌گذريم و حفظ خواهند شد.»

شهروندان کشور نيز انتظار دارند تا گفت‌وگوهاي صلح با طالبان پنهاني نه بل در يک فضاي باز و با پوشش رسانه‌ها برگزار شوند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید