سربازان گيرمانده در محاصرة طالبان از گرسنه‌گي «غذاي فاسد مي‌خورند»

حدود يک‌ونيم ماه مي‌شود که صدها تن از نيروهاي امنيتي در ولسوالي غورماچِ فارياب در محاصرة طالبان قرار دارند.
شماري از افسران و سربازان در تماس‌ به سلام‌وطندار مي‌گويند، مدتي ا‌ست که مواد خوراکي‌شان تمام شده و براي زنده‌ماندن «تکه‌هاي نان‌ خشکيده و فاسدشده را مي‌خورند.»
اين شمار سربازان گيرمانده از بي‌تفاوتي مقام‌هاي امنيتي و رهبران حکومت شکايت مي‌کنند و مي‌گويند، به خاطر دفاع از خاک کشور در برابر طالبان مي‌جنگند و با تحمل هر مشکلي تسليم نخواهند شد.
آدم‌خان مطمئن، رييس ارکان 209 شاهين با تأييد مشکلات در اکمال نيروي امنيتي در ولسوالي غورماچ مي‌گويد که برنامه‌هاي بزرگي را براي پاک‌سازي اين ولسوالي و اکمال نيروهاي امنيتي روي دست دارند.
اميرمحمد، رييس ارکان لواي اول نيز مي‌گويد که به زودي عمليات هوايي و زميني را براي پاک‌سازي اين ولسوالي راه‌اندازي مي‌کنند.
آنان اطمينان مي‌دهند که در کم‌ترين زمان مردم و نيروهاي امنيتي شاهد دستآوردهاي بزرگي خواهند بود و ريشة طالبان را در فارياب به ويژه غورماچ-قيصار خشک مي‌کنند.
حدود يک‌ ماه پيش مرکز ولسوالي غورماچِ فارياب به دست طالبان سقوط کرد که پس از آن حدود 500 تا 600 تن از نيروهاي امنيتي در محاصرة طالبان قرار گرفتند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید