نشست مجمع عمومي سازمان ملل فرصتي براي افغانستان!

قرار است رييس جمهور غني در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد اشتراک کند.
محور اصلي سخنراني آقاي غني مبارزه با هراس افگني و حمايت هراس افگنان از بيرون کشور گفته شده است.
اين درحالي است که راهبرد جديد امريکا هم مبارزه با هراس افگني در منطقه و افغانستان اعلام شده است.
نشست ساليانه سازمان ملل متحد براي افغانستان در شرايط کنوني فرصتي است که بايد رييس جمهور از آن استفاده مؤثر کند و توجه جهانيان را به کشور و مشکلاتي که مردم افغانستان با تروريزم دارند جلب کند.
پس از اعلام راهبرد جديد امريکا که پاکستان به عنوان حامي تروريستان به ويژه گروه طالبان و شبکه حقاني تلقي شده است، فعاليت ديپلومات‌هايي آن کشور بيشتر شده و حکومت پاکستان تلاش دارد تا به هرگونه يي که مي شود از زير بار فشار جامعه جهاني به ويژه امريکا هم خودش و هم مليشه هاي شان يعني طالبان را نجات دهد.
به همين منظور است که مقامات پاکستاني پس از اعلام راهبرد جديد به برخي از کشورها سفر داشتند تا اذهان رهبران آن کشور را اغفال کنند و آنها را فريب بدهند.
حال مجمع عمومي سازمان ملل متحد و سفر رييس جمهور به امريکا فرصتي است که بايد توطيه‌هاي پاکستاني‌ها خنثا شود و حقايق افغانستان و مسأله هراس افگني در منطقه وحمايت سازمان استخبارات پاکستان از تروريستان در ديدار آقاي غني با رهبران جهان در ميان گذاشته شود.
گذشته از پاکستان برخي از شيخ هاي عرب در تمويل گروه هاي تروريستي در افغانستان نقش دارند.
اگر کمک مالي اين شيخ هاي عرب به هراس افگنان نباشد، بعيد است که تروريستان بتوانند به جنگ شان در برابر مردم افغانستان ادامه بدهند.
رييس جمهور بايد به اين نکته هم تماس بگيرد و راه هاي قطع مساعدت هاي مالي به طالبان را به وضاحت در سخنراني خود و ديدارش با رهبران جهان بگنجاند.
به همين گونه ممکن است برخي از لابي گراني که پاکستان آن ها را تطميع مي کند، در چگونگي سخنراني رييس جمهور افغانستان دخالت کنند و به آقاي غني مشوره بدهند که مسأله حمايت پاکستان از تروريستان را مستقيماً مطرح نسازد چنان چه در گذشته هم اتفاق افتيده است.
اما اکنون که در راهبرد جديد امريکا مسأله حمايت پاکستان از هراس افگنان گنجانيده شده نبايد رييس جمهور افغانستان زير تأثير چنين مشوره هاي غلط قرار بگيرد و بايد متعهد به منافع کشورش باشد.
با آن هم ديده شود که رييس جمهور غني موضوع حمايت پاکستان از تروريستان را مستقيماً مطرح خواهد کرد و يا خير؟

اشتراک گذاری:

نظر بدهید