آيا امکان حيات در سياره زهره وجود دارد؟

 

دانش‌مندان در ميان ابر‌هاي تيزابي سياره زهره گازي را شناسايي کرده اند که در گذشته در آن ديده نشده بود، گازي که ممکن نشانه‌يي از موجوديت حيات در اين سياره جهنم مانند باشد.

موجوديت گاز تضمين کننده موجوديت حيات نيست، اما بيان‌گر انکشافات جاري در زهره است، انکشافاتي که بشر در مورد آن به صورت کل نمي‌داند.

گازي که تازه در زهره شناسايي شده است، گاز سمي فسفين و ماليکول‌هاي انفجاري است که مانند سير و ماهي گنديده، بد بو است.

اين گاز در يکي از لايه‌هاي ابر سياره زهره کشف شده است، جايي‌که درجه حرارت نزديک به درجه حرارت زمين است.

به گفته ديويد کلمينتس، فزيک‌دان در امپريل کالج لندن که عضو اين تيم تحقيقاتي است، دانش‌مندان توانسته اند مقدار اندکي از گاز را شناسايي کنند، به اندازه چند قاشق غذا خوري در يک حوض آب بازي معياري المپيک.

با آنهم، دانش‌مندان مي‌گويند که يافتن اين مقدار گاز در زهره جالب است، زيرا انسان‌ها در اين زمين مي‌دانند که اين گاز چگونه به وجود مي‌آيد. اين گاز يا توسط انسان‌ها ساخته و توليد مي‌شود و يا به گونه طبيعي به ميان مي‌آيد.

فسفين در آب‌هاي ايستاده (باتلاق و مرداب) يافت مي‌شود، جايي‌که گفته مي‌شود توسط مکروب‌ها توليد مي‌گردد. اين گاز همچنان در روده‌ها و مواد فضلة حيوانات نيز يافت مي‌شود.

گاز فسفين با حيات در زمين همراه است و اين امکان را افزايش مي‌دهد که مکروب‌ها در ابر‌هاي سياره زهره نيز وجود دارد.

نظريه يافتن حيات در سياره زهره نا معقول به نظر مي‌رسد، زيرا اين سياره زمين وحشي بي ثمر است که توسط اتموسفير ضخيم کاربن‌ داي‌اوکسايد احاطه شده است. درجه حرارت در سطح اين سياره نزديک به 900 درجه فارنهايت مي‌رسد.

ابري که در اطراف اين سياره مي‌چرخد از قطره‌هاي سلفوريک ساخته شده که خاصيت بي‌نهايت تيزابي داشته و بشر وسيله اندازه گيري آنرا ندارد.

دانش‌مندان گفته اند که خاصيت تيزابي قطره‌هاي سلفوريک ابرهاي زهره ميليارد‌ها مرتبه تيزابي‌تر از تيزابي ترين محيط زمين است.

دانش‌مندان براي نخستن بار نظريه حيات در زهره را در سال 1967 پيشنهاد کردند و از آن وقت تا حال روي اين موضوع حدس زده مي‌شود.

در نهايت سوال‌ها برمي‌گردد به اين که آيا ما تنها هستيم يا موجودات در ساير سياره‌ها و کهکشان‌ها نيز وجود دارد.

اگر حيات در دو سياره نزديک به هم موجود بوده مي‌تواند، پس احتمال موجود بودن حيات در کهکشان فراوانتر از آن است که گمان مي‌رود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید