در اوج نگراني زنان ازمذاکرات صلح؛ افغانستان عضو «کميسيون مقام زن» سازمان ملل شد

 

افغانستان در انتخابات «کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد» برای یک دوره چهار ساله (۲۰۲۱ – ۲۰۲۵)، به‌عنوان عضو این کمیسیون انتخاب شده است.

نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در توییتی، عضویت افغانستان در این کمیسیون را «پیروزی تاریخی» خوانده است.

از زمان عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد، این نخستین‌بار است که افغانستان عضویت این کمیسیون را به دست می‌آورد.

در اعلامیه‌ی نماینده‌‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد آمده است: «ما از همه اعضاى شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد سپاس‌گزاریم که با رأى خود به افغانستان، رهبری توانایى را که زنان افغان در بازسازى کشور نشان داده‌اند و ارزشی را که این تجربه می‌تواند به فعالیت‌هاى سازمان ملل متحد در راستاى مبارزه برای عدالت و برابری بیفزاید، تصدیق کردند.»

کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد یک نهاد بین‌الدولتی است و 45 کشور عضویت آن را دارند. این کمیسیون برای برابری، تساوی جنسیتی و پیش‌رفت زنان کار می‌کند.

کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد به نام «کمیسیون مقام زن» نیز یاد می‌شود.

این در حالیست با آغاز مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر، زنان افغانستان نگران استند که مبادا دست آوردها و حقوق شان بار دیگر از دست برود و در مذاکرات صلح حقوق زنان افغانستان نادیده گرفته شود.

طی روزهای گذشته شماری هنگفتی از زنان افغانستان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نسبت به آنچه کم توجه‌ی و در حاشیه ماندن حقوق زنان در مذاکرات صلح دولت با طالبان می‌خوانند ابراز نگرانی کرده اند.

در 19 سال گذشته زنان در افغانستان دست‌ آوردهای فراوان داشته و برای تامین خواست‌ها و حقوق شان قربانی‌های زیادی پرداخته اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید