مجلس نماینده گان: اگر نامزد وزيران به زودي معرفي نشوند، فيصله جدي خواهيم کرد

 

رييس مجلس نماينده‌گان تاکيد مي‌کند که رييس جمهور غني از معرفي نامزد وزيران به مجلس هراس دارد و به همين خاطر اين کار را انجام نمي‌دهد.

آقاي رحماني که روز چهارشنبه (26 سنبله) در نشست عمومي مجلس صحبت مي‌کرد گفت که نمي‌داند حکومت چرا از يک کابينه قانون‌مند مي‌ترسد و چرا رييس جمهور از معرفي وزيران ترس دارد و نمي‌خواهد وزيران پاسخ‌گو باشد.

آقاي رحماني تاکيد کرد: «من يک بار ديگر صدا مي‌کنم که حکومت نامزد وزيران را معرفي کند در غير آن کميته رييسان مجلس در نشست هفته آينده خود تصميم جدي در اين مورد خواهند گرفت.»

او از نماينده‌گان مجلس خواست که نظريات خود را از طريق رييسان کميسيون‌هاي شان به کميته رؤسا بفرستند تا در زمينه يک فيصله جدي صادر شود.

با اين وجودي برخي نماينده‌گان مجلس نيز با انتقاد از اين که رييس جمهور غني بيش از سه سال کابينه را در حالت سرپرستي نگهداشته است، مي‌گويند که رييس جمهور غني نبايد ديگر به قانون شکني خود در حکومت ادامه دهد.

فکوري بهشتي يک نماينده ديگر مجلس هم گفت که حکومت به عوض اين‌که نامزد وزيران را به  وزارت‌خانه‌ها معرفي مي‌کند بايد آنان را به مجلس معرفي کند    تا اگر رای اعتماد گرفت رسماً وزیر شود در غیر آن حکومت باید کسی دیگری را به عوض آنان معرفی کند.

آقای بهشتی تاکید کرد که معرفی نامزد وزیران منحیث سرپرست وزارت‌خانه‌ها خلاف قانون است. حکومت در پنج سال چنین کار غیر قانونی را انجام داده‌است که مجلس باید جدی با این قضیه برخورد کند.

غلام فاروق نظری هم گفت: “سه سال می‌شود که حکومت سرپرست است، یا تالار بسته شود یا سرپرستی پایان داده شود. بی عزتی از این بیشتر معنی ندارد. مشکل ملت در نظر گرفته نمی شود و تصامیم قابل اجرا نیست.”

هلمند هلمند عضو دیگر مجلس هم بیان داشت، برخی کسانی که به تازه‌گی به کابینه معرفی شده‌اند، افراد شایسته و توانا نیستند و بر بنیاد روابط قومی و حزبی معرفی شده اند.

آقای هلمند افزود که نماینده‌گان مجلس باید بر بنیاد اهلیت و شایسته‌گی به نامزد وزیران رای اعتماد دهند تا آنان بتوانند حد اقل مشکلی از مشکلات مردم را رفع سازند.

کرام الدین رضا زاده نماینده مردم غور هم بیان داشت که مجلس باید هرچه زودتر از حکومت بخواهد که اسناد نامزد وزیران جدید را بفرستد تا کمیسیون فرهنگی به بررسی خود در زمینه آغاز کند.

به گفته او، حکومت سرپرست با اخذ رای اعتماد از سوی نامزد وزیران باید به حکومت قانونی تبدیل گردد.

این در حالی است که اخیراً حکومت نامزد وزیران کابینه را تعیین کرد و اکثر آنان پیش از گرفتن رای اعتماد از مجلس به وزارت خانه‌ها نیز معرفی شده‌اند.

اما، نامزد وزیران تا هنوز نه تنها به صورت رسمی جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی نشده‌اند بلکه مشخص هم نیست که چه زمانی معرفی خواهند شد.

بر بنیاد قانون اساسی وزیران کابینه از مجلس نماینده‌گان رای اعتماد می‌گیرند.

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید