داعش پروژه خطرناک دیگر برای افغانستان!

بنابر گزراش دفتر همآهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد نفوذ داعش در افغانستان گسترش یافته است.
گرچه از مناطقی که داعش در آن ها نفوذ کرده است در گزارش نامی برده نشده ولی اشاره گردیده که نفوذ داعش در هفت ولایت افغانستان رو به گسترش است و این خطر جدی برای امنیت کشور تلقی می شود.
این در حالی است که وزارت دفاع کشور و فرماندهان حمایت قاطع از شکست داعش که بیشتر در شرق کشور نفوذ دارند، خبر داده بودند.
موضوع قابل تأمل این است که اگر این گزارش دفتر همآهنگی صحت داشته باشد و داعش در فکر نفوذش در افغانستان باشد، از کدام مسیر وارد کشور می شوند و کدام کشورها از این پروژه استخباراتی حمایت می دارند؟
برخی آگاهان پیش از این تحلیل کرده بودند که قدرت داعش در عراق و سوریه رو به اضمحلال است و ممکن است آخرین پایگاه های این گروه هراس افگن در این کشورها نابود شود و داعش به همین منظور می خواهد برای بقای خودش و عملی ساختن برنامه های شبکه های استخباراتی، قسمتی از جغرافیای افغانستان را بدست آورد و از آنجا به فعالیت های تروریستی اش ادامه بدهد.
اگر داعش از میان طالبان سربازگیری کرده باشد و بیرق های سفید آنها را به سیاه مبدل سازد این چندان ناممکن نیست و دستگاه ا ستخبارات پاکستان به همکاری شبکه های استخباراتی دیگر، زمینه گسترش داعش را در افغانستان فراهم می سازد.
ولی اگر سربازان داعش پس از شکست شان در سوریه بخواهند در افغانستان لانه بسازند باید هزارها کیلومتر مسیر را که از چند کشور می گذرد طی کنند و خودشان را به افغانستان برسانند، که این کار دشوار است و بدون حمایت کشورهای ترکیه و پاکستان و بدون همکاری سازمان های استخباراتی منطقه و کشورهای عربی، داعش بعید است که خودش را به افغانستان برساند و مارش کنان در گوشه و کنار کشورما سرازیر شوند.
با توجه به این گفته ها و در صورتی صحت گزارش دفتر همآهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد، گسترش نفوذ داعش برای کشورما یک تهدید دیگر است و باید راه های مقابله با آن جستجو شود و به ساده گی از کنار این تهدید عبور نگردد و کتمان آن دشواری را برای افغانستان بیشتر خواهد کرد.
باز تکرار می کنیم که اگر مراکز داعش از سوریه به افغانستان انتقال یابد، عملی شدن این پروژه استخباراتی بدون همکاری ترکیه و پاکستان ناممکن است و باید حکومت افغانستان در رابطه تحقیق لازم کند و در صورتی یقین موضوع را با این دو کشور که با هم رابطه تنگاتنگ دارند درمیان گذارند و حکومت صدای خود را در برابر این پروژه خطرناک بلند کند.
در غیر آن افغانستان آهسته آهسته و به تدریج به سوریه دیگر مبدل و در آن صورت زیر نام مبارزه با داعش افغانستان میدان جنگ قدرت بزرگ خواهد شد و همه چیز و دار و ندار خود را از دست خواهیم داد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید