وزارت صحت: 85 درصد شهروندان کشور به خدمات صحي دسترسي دارند

 

سرپرست وزارت صحت عامه کشور می‌گوید ۸۵ درصد از شهروندان افغانستان در حال حاضر به خدمات صحی دسترسی دارند.

احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه که روز سه‌شنبه، (هشتم میزان) در «سمپوزیم تقویت نظام صحی» درکابل گفت که دسترسی شهروندان در سال‌های پسین به خدمات درمانی افزایش یافته است.

آقای عثمانی همچنان گفت که در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد از شهروندان کشور به ویژه باشنده‌گان مناطق روستایی به خدمات صحی ابتدایی دسترسی دارند.

به گفته او، شهروندانی که به خدمات درمانی دسترسی دارند به گونه میانگین در مدت یک ساعت فاصله زمانی می‌توانند خودشان را به یکی از مرکزهای درمانی برسانند؛ فاصله‌یی که در نظام صحی کشور یک فاصله زمانی معیاری شمرده می‌شود.

سرپرست وزارت صحت عامه خاطرنشان می‌سازد که همه‌گیری ویروس کرونا  به گونه موقت سبب کاهش دسترسی شهروندان به خدمات درمانی شده بود، اما این چالش در هفته‌های پسین برطرف شده است.

همزمان با این، محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کشور در این سمپوزیم، میزان عرضه خدمات صحی در کشور را از نظر کیفی بسنده نمی‌داند.

آقای دانش گفت که نظام صحی کشور باوجودی این که نسبت به نظام‌های صحی کشورهای منطقه، پیشینه طولانی دارد، اما بازهم از لحاظ کیفی با چالش‌های جدی مواجه است. چالش‌هایی که  به گفته او، اعتبار نظام درمانی کشور را نزد شهروندان صدمه می‌رساند.

معاون دوم ریاست جمهوری کشور تصریح کرد که در سمپوزیم تقویت نظام صحی باید چالش‌های موجود در برابر عرضه خدمات صحی شناسایی شوند و یک پالیسی جامع به هدف بهبود این خدمات از لحاظ کمی و کیفی، تدوین شود.

آقای دانش همچنان وابسته‌گی افغانستان به واردات دارو را پذیرفتنی نمی‌داند و تصریح می‌کند که بخش خصوصی باید در قسمت تولید دارو در داخل کشور سرمایه‌گذاری بیشتر کنند.

این در حالی است که بر اساس آمارهای وزارت صحت عامه، سالانه بین چهل تا پنجاه میلیون دالر امریکایی هزینه واردات دارو به کشور می‌شود. در داخل کشور نیز نزدیک به ۳۰ قلم داروی ابتدایی تولید می‌شود، اما بازار داروی افغانستان هنوزهم وابسته داروهای وارداتی است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید