خبرنگاران افغان در ترکيه: ملل متحد به پرونده‌هاي ما رسيده‌گي کند

شماري از خبرنگاران افغان در ترکيه دست به تحصن زده اند. اعتراض آنان به دليل بي توجهي در خصوص بررسي پرونده هاي آنان از سوي دفتر سازمان ملل صورت گرفته است.
خبرنگاران متحصن مي گويند که اين تحصن نامحدود است و تا زماني که ملل متحد به خواست‌هاي آنان رسيده‌گي نکند، دست از تحصن بر نخواهند داشت.
عباس غزنوي يک تن از خبرنگاران افغان که دست به تحصن زده است گفت: زنده‌گي در ترکيه برايش دشوار است و خواهان رسيده‌گي به پرونده پناهجويي اش مي‌باشد: «خواست ما از سازمان ملل اين است که به پرونده‌هاي ما توجه کند. ما در اين‌جا امنيت نداريم. سازمان ملل متحد بايد زمينه اسکان ما در يکي از کشورهاي امن را فراهم سازد.»
ويدا بره‌کي خبرنگار ديگري که در ترکيه به سر مي‌برد به دويچه وله گفت که سازمان ملل متحد بايد به پرونده او رسيده‌گي کند: «چندين بار به دفتر ملل متحد مراجعه کردم، اما هيچ توجهي نشده و هيچ اقدامي نيز صورت نگرفته است».
خبرنگاران متحص اذعان داشتند که در ولايت‌هاي دوردست ترکيه زنده‌گي مي‌کنند و براي پيگيري پرونده‌‌هاي پناهجويي شان مجبورند فاصله‌هاي بسيار دور را طي کنند، اما در دو سال گذشته تلاش‌‌هاي شان نتيجه‌اي نداشته و همه در بي‌سرنوشتي مطلق» به سر مي‌برند.
اين تعداد از خبرنگاران مي‌گويند، به دليل تهديدهاي امنيتي در افغانستان مجبور به ترک کشور اصلي شان شده‌اند و راهي براي برگشت دوباره به کشور خود ندارند، زيرا اين نگراني وجود دارد که از سوي گروه‌هاي تروريستي هدف قرار گيرند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید