افغان هاي بدون مدرک قانوني از عربستان اخراج مي شوند

افغان‌هايي که در عربستان سعودي ويزا و اسناد قانوني ندارند، فقط 30 روز فرصت دارند اين کشور را ترک کنند و به کشور خويش برگردند.
به گزارش خبرگزاري صداي افغان(آوا)، به دنبال مشکلات متعددي که شهروندان افغانستان مقيم عربستان دارند، به خصوص آناني که فاقد اسناد قانوني و ويزا هستند، مقام‌هاي اين کشور در گفتگو با سفير افغانستان در رياض توافق کرده‌اند به اين شهروندان اجازه خروج از اين کشور داده شود.
سفير افغانستان با مقام‌هاي سعودي به توافق رسيده تا به افغان‌هايي که فاقد ‌اسناد اند، اجازه بازگشت به کشور‌ داده شود.
وي مي‌گويد، آن شهروندان افغانستان که ويزا و اسناد قانوني در عربستان ندارند، بايد در جريان 30 روز اين کشور را ترک کنند.
سفارت افغانستان در رياض از تمامي شهروندان کشور خواسته تا پيش از تکميل شدن 30 روز، به اين سفارت در رياض و يا قنسولگري افغانستان در جده مراجعه کنند تا سند رسمي بازگشت به کشور‌ را به دست آورند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید