وزير امور زنان از نقش کمرنگ زنان در تصميم گيري هاي سياسي انتقاد کرد

عدم اعتماد بر توانايي‌هاي زنان و تبعيض جنسيتي چالشي که وزير امور زنان آنرا مانع پيشرفت زنان در افغانستان مي‌خواند.
دلبر نظري در سميناري زير نام «بررسي نقش زنان در رهبريت نهاد‌هاي محلي» تأکيد کرد که با وجود تلاش‌ها براي رشد توانايي‌هاي زنان در اين‌کشور، هنوز در سطح رهبري و تصميم گيري‌هاي سياسي نقش آنان کمرنگ است.
خانم نظري به اين باور است که نقش کمرنگ زنان در تصميم گيري‌هاي سياسي مي‌تواند بر حکومتداري خوب تأثير منفي بگذارد.
وي افزود: «موانع فراواني در برابر زنان وجود دارد که سبب کاهش حضور آنان در موقف‌هاي تصميم‌گيري و سياسي شده‌است، متأسفانه حضور مؤثر زنان در سطح رهبري در ولايت ها بسيار کمرنگ بوده و زنان حتا در ولايت ها و ولسوالي‌ها از فرصت‌هاي کمتر براي سهم گيري در قدرت و سياست برخوردار نيستند.»
اين سمينار که از سوي ادارة ارگان‌هاي محل و وزارت امور زنان در کابل برگزار شده‌‎است امروز نيز ميزبان نماينده‌گان زنان در شوراهاي محلي از 34 ولايت خواهد بود.
در حال حاضر دو زن عضويت کابينه حکومت را دارند و پنج زن به حيث سفراي اين‌کشور گماشته شده‌اند.
به همينگونه 69 کرسي براي نماينده‌گان زن در شوراي ملي افغانستان اختصاص داده شده‌است.
از سوي ديگر يک زن به صفت والي و دو زن در حکومت وحدت ملي به حيث ولسوال ايفاي وظيفه مي‌کنند.
اما اين رقم را وزارت امور زنان بسنده نمي‌داند و به نقش 25 درصدي و سهم فعال سياسي زنان در حکومت تأکيد مي‌ورزد.
اين انتقاد‌ها در حالي صورت مي‌گيرند که پيشتر رييس جمهور غني وعده داده‌است که تا سال 2020 ميلادي نقش زنان در حکومت به 30 درصد خواهد رسيد.
با اين همه، اداره ارگان‌هاي محل مي‌پذيرد که نقش زنان در سطح رهبري و تصميم گيري‌ها در مرکز و ولايت ها کمرنگ بوده و علت آن را نا امني، مشکلات فرهنگي و ظرفيتي مي‌خواند.
عبدالمتين بيک رييس ارگان‌هاي محلي مي‌گويد، براي جذب زنان در نهاد‌هاي دولتي طرزالعمل ساخته شده و به کميسيون اصلاحات اداري فرستاده شده‌است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید