برای بیرون شدن نیروهای امریکایی آماده گی داشته باشیم!

سیدمکارم

 

ترمپ رییس جمهوری امریکا یک بار دگر تاکید کرد که نیروهای آن کشور تا اخیر سال روان میلادی به خانه های شان بر می گردند و کریسمس را با خانواده های شان جشن می گیرند.

این اظهارات عجیب و غریب ترمپ همه را تکان داد و برای شان سوالی پیدا شده که نتیجه مذاکرات صلح هنوز روشن نیست و امکان این هم می رود که مذاکرات هیأت دولت افغانستان و نماینده گان طالبان به بن بست کامل مقابل شود، پس رییس جمهوری امریکا بنابر کدام منطق و دلیل نیروهای امریکایی را از افغانستان بیرون می کند.

برخی از آگاهان به این باور اند که اظهارات ترمپ مبنی بر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مصرف داخلی دارد و در آستانه انتخابات، ترمپ مجبور است تا برای جلب افکار عمومی متوسل به شعارهای شود که بتواند رضایت خاطر برخی شهروندان ساده امریکایی را به دست آورد.

گرچه دبیر کل ناتو دیروز برخلاف اظهار نظر ترمپ گفت که بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان، بستگی به شرایط و اوضاع دارد و اگر مذاکرات نتیجه بدهد و کدام تهدیدی نباشد نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون خواهند شد، اما با آنهم رهبری دولت افغانستان، اظهار نظر اخیر رییس جمهوری امریکا مبنی بر خروج نیروهای امریکایی را جدی بگیرد و برای آن از همین اکنون آماده گی داشته باشد.

اگر مذاکرات صلح نتیجه ندهد و نیروهای امریکایی هم از افغانستان بیرون شوند، واضح است که در آن صورت جنگ میان نیروهای امنیتی کشور و طالبان بسیار شدید خواهد شد که باید برای دفع حملات طالبان تدابیر جدی روی کار گرفته شود.

مردم افغانستان با فشار گسترده اداری و اخلاقی یی که در دستگاه دولت حاکم است، چندان به رهبران دولت اعتماد و باور ندارند که با این ملاحظه باید رهبران دولت، نهادهای دولتی را خانه تکانی کنند و تمام ادارات دولتی به یک بازبینی ضرورت دارد.

به همین گونه امریکا با تعهدی که با طالبان در دوحه کرده است ممکن است برای پیروزی طالبان، تمام کمک هایش را بالای دولت افغانستان قطع کند.

در آن صورت برای پرداخت حقوق و معاش نیروهای امنیتی از عواید داخلی، توجه شود و بررسی گردد که چگونه می توانیم به این مأمول برسیم و از وابستگی خارجی ها رهایی یابیم.

از سوی دیگر پس از بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان، برخی از کشورهای منطقه ممکن است با دولت افغانستان آنهم با درنظرداشت منافع ملی شان و تهدید طالبان، همکاری کنند و خلای امریکا را پر سازند.

حکومت افغانستان باید از همین اکنون، تماس ها و گفت و گوهای دیپلوماتیکی را با کشورهای منطقه آغاز کند تا پس از بیرون شدن امریکایی ها، تروریستان نتوانند به پیروزی برسند.

امریکا می تواند از افغانستان بیرون شود، اما مردم افغانستان با مقاومت ملی در برابر هراس افگنان خواهند ایستاد و طالبان هرگز به قدرت نخواهند رسید.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید