زنگ خطر بر ضد طالبان و پاکستان به صدا در آمده است

سخنراني رييس جمهوري امريکا و موضع گيري‌هاي او در مجمع عمومي سازمان ملل متحد با واکنش‌هاي گوناگون از سوي دولت‌ها و رهبران جهان مقابل شد.
اين رهبران متناسب با منافع کشورشان واکنش نشان دادند. اما سخنان دونالد ترامپ در مجمع سازمان ملل متحد در خصوص هراس افگنان بسيار جالب بود.
وي به صراحت از طالبان به عنوان يک گروه تروريستي ياد کرد و اين گروه را در پهلوي القاعده قرار داد و گفت طالبان به جنگ دامن مي‌زنند و تعداد زيادي مردم را به قتل رسانيده‌اند.
ترامپ همچنان از دولت هايي که از طالبان حمايت مي‌کنند نارضايتي‌اش را ابراز داشت و گفت، آنها به اين کارشان ادامه داده نمي‌توانند.
پاکستان از جمله کشورهايي است که از طالبان به عنوان ابزار استفاده مي‌کند و اين گروه به مثابه مليشه‌هاي آن کشور تلقي مي‌شود.
پيش از اين نيز مقامات امريکايي پس از راهبرد جديد آن کشور، آشکارا پاکستان را ملامت کرده‌اند که از هراس افگنان حمايت مي کند.
در حالي که پيش از اين مقامات امريکايي در مورد گروه طالبان و حمايت پاکستان از اين گروه محتاطانه سخن مي‌زدند و فقط دشمن شان القاعده را در افغانستان
مي‌خواندند.
اين تعامل مقامات و رهبران امريکايي سبب گرديده بود که پاکستان با جرأت از طالبان و شبکه حقاني حمايت کند و گراف جنايات طالبان و آدم کشي‌هاي آنها در افغانستان گسترش يابد.
ممکن است آن حلقاتي که در درون دولت افغانستان فکر طالباني دارند و نمي‌خواستند طالبان نابود شوند، در سمت و سو دادن موضع گيري‌هاي مقامات امريکايي نقش داشته باشد، ولي اکنون که رييس جمهوري امريکا در مجمع سازمان ملل متحد و در حضور همه‌ي رهبران جهان از طالبان به عنوان گروه هراس افگن نام برد و پاکستان را تلويحاً حامي هراس افگنان مي‌خواند، اين
يک چرخش کلان در سياست‌هاي امريکا به نفع مردم افغانستان است که بايد همه نهادهاي سياسي و گروه‌هاي مردمي از آن حمايت کند؛ زيرا طالبان و پاکستان دشمنان مردم اند و با توطيه‌هاي آنها و سازماندهي عمليات نظامي و حملات انتحاري شان به هزارها تن از هموطنان و نيروهاي امنيتي ما جان‌هاي شان را از دست داده و صلح و ثبات در افغانستان را تهديد کرده اند.
با اين تلقي هر گروه و دولتي که پاکستان را زير فشار بگيرد و در فکر نابود سازي هراس افگنان باشد، دوست مردم افغانستان خواهد بود و بايد از اين موضع گيري‌ها و تصاميم استقبال گرم صورت گيرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید