چرا برادر خوانده گی طالبان با ترمپ؟

 

گفته می شود دوستی طالبان با ترمپ رییس جمهوری امریکا عمیق تر شده است.

برخی از رسانه ها گزارش دادند که طالبان خواهان پیروزی دونالد ترمپ در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری امریکا شده اند.

به همین گونه در گزارش های برخی از رسانه ها آمده است:

زمانی که خبر مبتلا شدن ترمپ به ویروس کرونا رسانه یی شد، طالبان نگران شدند و برای سلامتی او دست به دعا زدند.

اکنون پرسشی است که چرا طالبان می خواهند خودشان را نزدیک ترمپ نشان دهند و پشتیبانی آنها را جلب کنند.

در مذاکرات دوحه میان امریکایی ها و نماینده گان طالبان که منجر به یک توافق نامه شد، طالبان از سوی امریکایی ها امتیاز بی حد و حصر نصیب شدند.

بنابر توافق نامه امریکا با طالبان، پنج هزار زندانی طالبان با فشار زیاد به دولت افغانستان از زندان ها آزاد شدند.

برعکس طالبان تعهد کردند که پس از این بر امریکایی ها حمله نمی کنند یعنی در حقیقت به جهادشان بر ضد کفارپایان دادند.

طالبان پس از این توافق نامه امیدوار شدند که امریکایی ها آنها را دوباره به قدرت بر می گرداند.

به همین منظور طالبان در مذاکرات شان با هیأت دولت افغانستان می خواهند که توافق نامه شان با امریکایی ها اصل و محور قرار داده شود وبر مبنای آن مذاکرات میان آنها و هیأت دولت آغاز و ادامه یابد؛ زیرا طالبان خوب می دانند که اگر توافق نامه دوحه مبنای مذاکرات قرار گیرد، مشروعیت دولت افغانستان زیر سوال می رود و نتایج مذاکرات به نفع طالبان تمام خواهد شد.

اما تا اکنون هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان در برابر این خواست طالبان مقاومت کرده اند و نمی خواهند ارزش های جمهوریت و دستآوردهای چندین ساله در کشور درمذاکرات ضرب صفر شود و افغانستان بار دیگر به دامن پاکستان که طالبان مزدوران و عساکر آنها تلقی می شود، سقوط کند.

به همین منظور طالبان که همواره دم از دشمنی با کفار به ویژه امریکایی ها می زدند امروز که فکر می کنند ترمپ آنها را به قدرت می رساند باب دوستی و رفاقت را با وی باز کرده اند تا جایی که برای سلامتی و پیروزی ترمپ دعا می کنندو می خواهند او پس از پیروزی آنها را هر چه زودتر به قدرت برساند و امارت اسلامی شان را دوباره در افغانستان قایم بدارند.

این درحالی است که طالبان پس از توافق نامه شان با امریکایی ها، خشونت و جنگ های شان را بر ضد مردم افغانستان، شدت بخشیده اند وخون های بیشتر را در داخل کشور می ریزانند و به آن افتخار می کنند.

با توجه به همین گفته، چهره اصلی طالبان با گذشت هر روز به مردم افغانستان و جهان روشن می شود و همه می دانند که طالبان با ابزار قرار دادن دین و تطبیق شریعت و جهاد فقط می خواهند به قدرت برسند.

قدرتی که اگر به سرزدن همه مردم مسلمان افغانستان هم تمام شود از آن دریغ نمی کنند که این نهایت وحشت وبربریت است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید