سيگار:امريکا براي آموزش نيروهاي امنيتي افغان‌ها با مشکل روبه‌روست

وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش جديد سيگار مي‌گويد: تلاش‌ها براي ايجاد تغييرات در برنامه آموزشي نيروهاي امنيتي افغان ادامه دارد و براي رفع کاستي‌ها در بخش آموزش نيروهاي امنيتي افغان توجه مي‌شود.
اين در حاليست که سيگار يا اداره سرمفتش خاص امريکا براي بازسازي افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته که تلاش امريکا براي آموزش نيروهاي امنيتي افغان با مشکل روبروست.
اما دولت وزيري سخنگوي وزارت دفاع افغانستان ديروز در صحبت با راديو آزادي گفت، با آن‌که نيروهاي امنيتي افغان آموزش‌هاي خوبي فرا گرفته و از همين بابت به کاميابي‌هاي نيز دست يافته‌اند، اما براي مشخص ساختن مشکلات در اين بخش يک کميسيون مشترک با ايالات متحدة امريکا کار را آغاز کرده‌است.
آقاي وزيري گفت: هميشه براي اصلاحات ضرورت وجود دارد، امکان ندارد همه چيز کامل باشد. نظر به وقت همه تغييرات بايد آورده شود، يک کميسيون مشترک با تفاهم با ايالات متحدة امريکا ساخته شده تا به تغييراتي که در بخش آموزش نيروهاي افغان ضرورت باشد آن را وارد کند و در پلان چهار ساله به گونة جدي روي آن کار مي‌شود.
سيگار در اين گزارش خواهان ايجاد برخي تغييرات در برنامه آموزش نيروهاي افغان شده و گفته اگر تغييرات وارد نشود ميلياردها دالر کمک امريکا در اين بخش به هدر خواهد رفت.
در اين گزارش گفته شده که امريکا بخاطر مشکلات موجود در افغانستان نتوانسته پيچيده‌گي‌ها در برنامه آموزشي نيروهاي افغان را تخمين کند.
در اين گزارش به نقل از جان سوپکو سرمفتش خاص امريکا در امور بازسازي افغانستان آمده که در برخي موارد يک افسر امريکايي با ديدن برنامه‌هاي مشخص تلويزيون سعي کرده تا بيآموزد چه چيزي را به نيروهاي امنيتي افغان آموزش دهد.
در ادامه آمده که در شرق افغانستان ديده شده که يک پيلوت چرخبال مربوط به اردوي ايالات متحده امريکا براي يک افسر پوليس افغان آموزش داده‌است. ص7
در اين ميان برخي از آگاهان نظامي مي‌گويند که ايالات متحده امريکا بايد با يک برنامه منظم و در تفاهم با سکتور امنيتي افغانستان نيروهاي امنيتي را آموزش دهد.
امرالله امان يکي از اين آگاهان گفت، مشکلات در اين بخش سبب نبود ظرفيت و نواقص در تعليمات نظامي در اين بخش شده‌است.
وي افزود: فرضاً ايالات متحده امريکا به قواي هوايي وعده کرد که يک صد و چند بال طياره کمک مي‌کند پس بايد آموزش براي اين کار حدود دو سال قبل آغاز مي‌شد اما اگر اول طياره را مي‌فرستد و سپس افراد را در اين بخش آموزش مي‌دهند پس اين اشتباه کاري دوستان بين‌المللي ما هستند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید