بهره برداري 121 سردخانه پياز در ولايت کابل

وزارت زراعت، آبياري و مالداري 121 سردخانه صفر انرژي را به منظور رشد زراعت و حمايت از دهقان‌ها در پنج ولسوالي ولايت کابل به بهره برداري سپرد.
به گزارش وزارت زراعت، آبياري و مالداري، از اين تعداد سردخانه ها، 16 باب آن در ولسوالي چهار آسياب، 3 در بگرامي، 14 در خاک جبار، 27 قره باغ و 61 سردخانه ديگر در ولسوالي موسهي موقعيت دارند.
سردخانه هاي انفرادي آن به 116 باب مي‌رسد و ظرفيت هريک آن 12 تا 15 متريک تن و 5 سردخانه آن که به صورت اشتراکي ساخته شده است، ظرفيت هريک آن به 50 تا 60 متريک تن مي رسد.
وزارت زراعت در جريان دو نيم سال گذشته 2807 سردخانه در سه ولايت احداث نموده ونزديک به 12300 مامور ترويج زراعتي را در ولايت‌هاي ياد شده در بخش هاي کشت، برداشت، حفاظت وذخيره سازي پياز و کچالو آموزش داده است.
استفاده از سردخانه هاي صفر انرژي ميزان خسارت بعد از توليد، که در گذشته تا 40% بود، به حد اقل 2 تا 3% کاهش مي دهد و دهقان‌ها مي‌توانند با نگهداري پياز و کچالو دراين سرد خانه به تدريج آنرا به بازار عرضه نموده و قيمت اين محصولات را نيز در مارکيت ها کنترول کنند .

اشتراک گذاری:

نظر بدهید