تهديد طالبان 54 مرکز درماني را در ارزگان تعطيل کرد رييس اداره صحت ولايت ارزگان در

جنوب افغانستان گفته که به دنبال تهديد گروه طالبان، ده‌ها درمانگاه تعطيل شده است.
خان‌آقا مياخيل، ديروز به بي‌بي‌سي گفت که از 59 درمانگاه و بيمارستان اين ولايت، 54 مرکز درماني تعطيل شده است.
آقاي مياخيل افزود که گروه طالبان به تمام اين مراکز زنگ زده و از مسؤولان آنها خواسته که عرضه خدمات درماني را تعطيل کنند.
به گفته رييس اداره صحت ارزگان، خواست گروه طالبان اين است که دست‌کم در سه محل مورد نظر اين گروه مراکز درماني مجهز ساخته شود، در بعضي درمانگاه‌هاي مورد نظر اين گروه بخش‌هاي جراحي فعال شود و در مراکز درماني و کمپين واکسيناسيون افراد مورد نظر اين گروه استخدام شوند.
آقاي مياخيل افزود که به دنبال تعطيلي اين مراکز درماني، که برخي از آنها در حومه شهر ترين‌کوت، مرکز ولايت ارزگان موقعيت دارند، حدود 250 هزار نفر از دسترسي به خدمات درماني محروم شده‌اند.
اين مقام محلي وزارت صحت گفت که اين موضوع را با مقام‌هاي ارشد دولت، از جمله والي ارزگان در ميان گذاشته تا براي آن راه‌حلي پيدا شود، اما توضيح نداد که منظورش از چنين راه حلي چيست.
يکي ديگر از مسؤولان درماني ولايت ارزگان گفت که دولت پيش از اين وعده داده بود که سه مرکز مجهز درماني را در محلات مورد نظر گروه طالبان مي‌سازد، اما تا حال اين وعده خود را عملي نکرده و حالا اين گروه در واکنش به اين خلف وعده، اقدام به بستن مراکز درماني کرده است.
به اين ترتيب، چنان که آقاي مياخيل توضيح داد، تنها پنج مرکز درماني، از جمله بيمارستان ولايتي ارزگان در شهر ترين‌کوت براي عرضه خدمات باز است، اما امين‌الله توخي، رييس اين بيمارستان به بي‌بي‌سي گفت که طالبان از اين بيمارستان هم خواسته که کارهاي خود را تعطيل کند، ولي بيمارستان به صورت نيمه فعالبه کارش ادامه مي‌دهد.
گروه طالبان تا حال در اين مورد اظهار نظر نکرده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید