رييس جمهور غني: من دستم را به سوي پاکستان دراز کردم؛ اما مقامات آن کشوربر دستم تف کردند

رييس جمهور غني مي‌گويد، طالبان و پاکستان عامل اصلي بي‌ثباتي در افغانستان استند؛ چون طالبان جنگ را ادامه مي‌دهند و پاکستان درخواست‌هاي افغانستان را براي صلح رد کرده است.
رييس جمهور اشرف غني در نهاد پژوهشي شوراي روابط خارجي، مي‌گويد که پاکستان و طالبان عامل بي ثباتي و ادامة جنگ در افغانستان استند.
غني گفت: پاکستان عامل بي‌ثباتي در افغانستان است و همچنان طالبان مسؤول ادامة جنگ در کشور استند. آقاي غني هشدار داد که طالبان ديگر وقت ندارند.
رييس جمهور غني مي‌گويد که پاکستان به جاي پذيرفتن درخواست افغانستان براي صلح، بر دستان او تف کرد.
رييس جمهور غني راهبرد تازه امريکا را در افغانستان و منطقه، براي سرکوب طالبان مهم خواند.
رييس جمهور غني، گفت: :«دليل وقت نداشتن طالبان، شکل کارهايي است که انجام داده‌اند و ويراني‌هاي بزرگي به بار آورده‌اند. بايد بدانيم که صبر مردم افغانستان در برابر خشونت، حدي دارد».
از سويي هم، نخست وزير پاکستان مي‌گويد که براي آمدن صلح و ثبات در افغانستان و منطقه، بايد دو کار انجام شود.
شاهد خاقان عباسي، نخست وزير پاکستان، گفت: «نخست، اقدام همآهنگ براي نابود سازي داعش در افغانستان و نيز نابود سازي القاعده و گروه‌هاي وابسته به آن به شمول تحريک طالبان پاکستان و جماعت الاحرار که از سوي شوراي امنيت سازمان ملل يک سازمان هراس افگن اعلام شده است. دوم، پيش‌برد گفت‌وگوها ميان کابل و طالبان افغان در گروه چهار جانبه همآهنگي و يا هر گروه سه جانبه ديگر، تا يک راه حل صلح آميز در افغانستان پيدا شود».
اما تا کنون پاکستان به درخواست‌هاي افغانستان براي صلح، چه پاسخي داده است؟
رييس جمهور غني گفت: «ما مسؤول اين جنگ نيستيم؛ بل طالبان مسؤول آن استند. بياييد بدانيم که چه کسي مسؤول افزايش استفاده از نيروي نظامي است. من دستم را به سوي پاکستان دراز کردم؛ اما بر دستم تف کردند؛ زيرا فکر مي‌کردند که مي‌توانند ما را سرنگون بسازند».
اين در حالي است که بربنياد راهبرد تازه ايالات متحده در جنوب آسيا، رويکرد امريکا در برابر طالبان تغيير مي‌کند و ممکن است حمله‌هاي هواپيماهاي بي‌سرنشين در برابر هراس افگنان در آن سوي خط ديورند نيز افزايش يابد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید