در تأمین امنیت شهر کابل مردم هم مسوولیت دارند

 

پس از زیرفشار گرفتن حکومت به ویژه نهادهای امنیتی از جمله وزارت داخله از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی در رابطه به بلند رفتن گراف حوادث جنایی در شهر کابل، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نوشت که بر اساس هدایت آقای غنی رییس جمهوری کشور، برای چند هفته مسوولیت امنیتی را بر دوش می‌گیرد و از مردم تقاضا کرده است که در مورد کاهش رخدادهای امنیتی باوی همکاری نمایند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که شهر کابل به یک شهر کاملاً نا امن مبدل شده و همه‌روزه دراین شهر به صدها رخدادهای جنایی ثبت می‌شود.

این حوادث و نا امنی‌ها باشنده‌گان شهر کابل را مجبور ساخت تا صدای اعتراض شان را بلند کنند و از نهادهای امنیتی انتقادهای شدید به عمل آورند و بگویند که چرا مسوولان امنیتی نمی‌توانند امنیت باشنده‌گان شهرها به ویژه شهر کابل را تأمین کنند.

گرچه در دوهفته اخیر وزارت داخله توانست تا تعدادی از دزدان و خلاف رفتاران را که در خرابی اوضاع امنیتی نقش داشند، بازداشت کند، ولی با آن‌هم با این گرفتاری‌ها، قناعت مردم حاصل نشده و با گذشت هر روز صدای اعتراض مردم بلندتر شده می‌رود.

این اعتراض‌ها و انتقادها سبب گردید تا آقای محمد اشرف غنی، معاون اول خویش را مسوولیت بدهدکه آستین را بالا کند وعملاً در سرکوب و بازداشت باندها و گروه‌های جنایی دست به کار شود.

معاون اول ریاست جمهوری، زمانی‌که برای چند ماه در رأس وزارت داخله قرار گرفت، توانست تعدادی از افراد جانی را بازداشت کند و ترس برای گروه‌های جنایی به وجود آورد.

اکنون که آقای صالح دوباره مسوولیت یافت تا در برابر باندهای دزدان و افراد مسلح غیر مسوول قرار گیرد، باید چند نکته دیگر را نیز مدنظر داشته باشد.

– نخست این که برخی از کارمندان جنایی و حتا آمران حوزه‌های امنیتی با دزدان رابطه تنگاتنگ دارند و دزدان برای این مسوولان امنیتی به اصطلاح «حق» می‌دهند.

این در حالی است که برخی از نماینده‌گان مردم در مجلس و یا شورای ملی، با این افراد امنیتی رابطه خانواده‌گی و یا دوستی ومعامله دارند که کار را برای معاون اول دشوار خواهد ساخت و باید وی ازاین خارزار عبور کند.

– برخی از جوانان از بیکاری رو به جنایت آورده اند که در مورد اشتغال‌زایی آن‌ها توجه شود و راه حل این مشکل نیز پیدا شود.

ما امیدوار استیم که امنیت در کابل به زودی تأمین شود و مردم مسوولیت نیز دارند که در این مورد با نهادهای امنیتی همکاری کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید