بيش از هفت هزار خانواده در بدخشان در معرض تهديد رويدادهاي طبيعي قرار دارند

 

مسوولان محلي در بدخشان مي‌گويند که بيش از هفت هزار خانواده در چهل روستاي اين ولايت زير تهديد رويدادهاي طبيعي قرار دارند. خطر رانش زمين، سنگ‌ريزه، برف‌کوچ و سيلاب‌ها اين خانواده‌ها را تهديد مي‌کند. به گفته‌ي مسوولان محلي بدخشان اين خانواده‌ها به اسکان مجدد نياز دارند و حکومت محلي تلاش دارد در همکاري با نهادهاي کمک‌کننده، زمينه انتقال آنان را به مناطق مصون فراهم بسازد.

محمد اسحاق يعقوبي، مدير وقايه و کاهش خطر در رياست مبارزه با رويدادهاي طبيعي در بدخشان مي‌گويد که در جريان چند سال پسين از ميان هفت هزار و دو صد خانواده معروض به خطر رويدادهاي طبيعي، تنها يک‌هزار و دوصد خانواده در همکاري دولت و نهادهاي کمک‌کننده به جاهاي مصون منتقل شده‌اند. به گفته او، روند اسکان مجدد و خانه‌سازي با توجه به شدت تهديد خطر در مناطق مختلف اولويت‌بندي شده و اين روند تا هنگام برطرف شدن نگراني‌هاي مردم از ناحيه تهديد رويدادهاي طبيعي ادامه خواهد يافت.

باشنده‌گان مناطق معروض به خطر رويدادهاي طبيعي در بدخشان، اما از افزايش روزافزون تهديد رويدادهاي طبيعي در مناطق  مختلف اين ولايت اظهار نگراني مي‌کنند. آنان مي‌گويند، اگر دولت به آنان رسيده‌گي نکند، خطر بروز فاجعه انساني وجود دارد. عنايت‌الله، يکي از باشنده‌گان ولسوالي يفتل بدخشان مي‌گويد که روستاي آنان به گونه کامل زير خطر تهديد رانش زمين قرار دارد و درزهاي به ميان آمده در کوهي که بر بالاي روستاي آنان موقعيت دارد، با گذشت هر روز بزرگ‌تر مي‌شود و هر لحظه امکان رانش آن وجود دارد. به سخن او، اگر حکومت در زمينه اسکان مجدد به آنان توجه نکند، با رانش اين کوه دوصد خانواده در اين روستا زير آوار خاک خواهند شد.

فيض رحمان، باشنده ولسوالي تيشکان بدخشان مي‌گويد که نزديک به يک هزار خانواده در اين ولسوالي در معرض تهديد رانش زمين قرار دارند و از چند سال به اين‌سو وعده‌هاي زيادي را به خاطر اسکان مجدد از سوي مسوولان شنيده‌اند که به گفته او، تا هنوز هيچ يکي از اين وعده‌ها عملي نشده است.

با اين حال، مسوولان اداره مبارزه با رويدادهاي طبيعي در بدخشان مي‌گويند، با آن که طي چند سال اخير براي بيش از يک‌هزار و دو صد خانواده در نقاط مختلف ولايت بدخشان اسکان مجدد صورت گرفته است، اما هنوزهم خانواده‌هاي زيادي به اسکان مجدد نياز دارند.

مسوول بخش کاهش خطر رياست مبارزه با رويدادهاي طبيعي در بدخشان مي‌گويد که سروي و کارهاي مقدماتي شش‌صد خانواده معروض به خطر رانش زمين در ولسوالي تيشکان نهايي شده و قرار است روند اسکان مجدد براي اين شمار خانواده‌ها به زودي آغاز شود.

شماري از اعضاي شوراي ولايتي بدخشان با انتقاد از کم ‌توجهي مسوولان در زمينه پاسخ‌دهي به رويدادهاي طبيعي و اسکان مجدد خانواده‌هاي زير تهديد، مي‌گويند که بدخشان يکي از ولايت‌هاي کوهستاني است و رويدادهاي طبيعي همه‌ساله در اين ولايت شمار زيادي را به کام مرگ مي‌کشاند، اما حکومت در زمينه نجات جان مردم کار چشم‌گيري انجام نداده است.

طلب‌الدين قادري، معاون شوراي ولايتي بدخشان مي‌گويد که اسکان مجددي که طي سال‌هاي گذشته براي شماري از خانواده‌ها صورت گرفته بيشتر متمرکز به ولسوالي‌ها و مناطق مرکزي بوده است. به سخن او، شمار زيادي از خانواده‌هاي معروض به خطر رويدادهاي طبيعي در ولسوالي‌هاي دوردست از برنامه‌هاي اسکان مجدد مستفيد نشده‌اند.

به گفته معاون شوراي ولايتي بدخشان بيش‌ترين خانواده‌ها در ولسوالي‌هاي مرزي و ولسوالي‌هاي دوردست ديگري که در معرض خطر تهديد رانش زمين، سيلاب و برف‌کوچ قرار دارند، نياز به اسکان مجدد دارند.

او تاکيد مي‌کند که اگر حکومت تدبيري نسنجد و براي خانواده‌هاي معروض به خطر در نقاط امن خانه‌سازي نکند، اين خطر وجود دارد که ميزان قربانيان رويدادهاي طبيعي همه‌ساله در اين ولايت افزايش يابد.

مسوولان محلي در بدخشان اما مي‌گويند که روند مبارزه با رويدادهاي طبيعي از سوي حکومت محلي در سطوح مختلف با توجه به شدت خطر جدي گرفته مي‌شود.

اختر محمد خيرزاده، معاون والي بدخشان مي‌گويد که پاسخ‌دهي به رويدادهاي طبيعي و اسکان مجدد براي خانواده‌هاي معروض به خطر در دستور کار حکومت محلي بدخشان قرار دارد و آنان در تلاش‌اند که در همکاري با نهادهاي کمک‌کننده، خانواده‌هاي معروض به خطر را اسکان مجدد بدهند.

بدخشان در شمال‌شرق کشور با داشتن جغرافياي کوهستاني يکي از ولايت‌هاي حادثه‌خيز است. همه‌ساله رويدادهاي طبيعي از باشنده‌گان معروض به خطر در اين ولايت قرباني مي‌گيرد.

مسوولان محلي در بدخشان مي‌گويند که پس از بررسي هيأت تخنيکي کميته ملي مبارزه با رويدادهاي طبيعي، بر اساس اولويت‌بندي و آسيب‌پذيري نقاط معروض به تهديد، در نظر دارند که همه باشنده‌گان مناطق معروض به تهديد رويدادهاي طبيعي را در آينده‌ها به جاهاي مصون منتقل کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید