اتهام فساد بر رييس مجلس نماينده‎گان خواهان برکناري ابراهيمي شدند

همايون همايون، معاون نخست مجلس نماينده گان که نشست ديروزي مجلس را رهبري مي‏کرد، تأکيد کرد که فساد در دبيرخانه شوراي ملي بيداد مي‏کند و بايد سارنوالي اين موضوع را پيگيري کند.
شماري از اعضاي مجلس نماينده‎ گان فساد از سوي عبدالروف ابراهيمي، رييس مجلس و خداي نظر نصرت، رييس دبيرخانة اين نهاد را خيانت و لکة سياه در تاريخ شوراي ملي کشور مي‎گويند و خواهان کنارگيري آنان استند.
يافته‏ هاي گزارش ويژة روز گذشتة طلوع نيوز، از حيف و ميل ميليون‎ها افغاني از سوي رييس مجلس نماينده گان و رييس دبيرخانه مجلس نماينده گان پرده برداشت.
رمضان بشر دوست، عضو مجلس نماينده‎گان بيان داشت: «وکلاي که واقعاً عزت دارند، شرف دارند، حيثيت دارند، خودشان فاسد نيستند و از فاسد به دليل قوم، مذهب، زبان، تنظيم، هم صنفي گري حمايت نمي کنند. من پيشنهاد مي کنم که بايد امضا کنيم و مسأله به تعليق در آوردن رييس را اينجا مطرح کنيم»
معاون نخست مجلس نماينده‎گان مي‎گويد، گزارش‎هايي که از فساد رييس مجلس نماينده گان و رييس دبيرخانة اين نهاد پخش شده اند، نسبت به آن چه که جريان دارد، بسيار اندک استند.
آقاي همايون از لوي سارنوالي مي‎خواهد تا اين موضوع را بررسي کند.
وي در اين باره بيان داشت: «اسنادي است که تنها ده فيصد فساد که در داخل ولسي جرگه است، نشان مي دهد. 90 درصد اسناد ديگرش هنوز هم مانده.»
عبدالرحيم ايوبي، عضو مجلس نماينده گان نيز افزود: «رييس پارلمان نخست بايد خودش استعفا بدهد که اين هيچ جواز اخلاقي ديگر ندارد که بيايد و روبروي ما بنشيند».
غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نماينده گان بيان داشت: «حداقل يک بررسي مي شد و سپس مورد بحث قرار مي گرفت که واقعاً اگر اتهام وارد بود، چنانچه آقاي بشردوست مي گويد خوب، در غير آن ريختاندن آبروي يک مسلمان کار خوب نيست».

اشتراک گذاری:

نظر بدهید