مجلس نماينده‌گان: حکومت قصد انتخابات را نه بل انتصابات را دارد

نماينده‌گان مجلس مي‌گويند که اختلاف ميان اعضاي کميسيون انتخابات، سلامت و شفافيت انتخابات آينده را زير پرسش مي‌برد.
اخيراً گزارش‌ها از اختلاف نظر ميان اعضاي کميسيون انتخابات به نشر رسيده است. برخي اعضاي اين کميسيون گفته اند که تصميم‌هاي اين کميسيون بدون در نظر داشت آراي جمعي و از سوي چند عضوي که از سوي حکومت حمايت مي‌شوند، گرفته مي‌شود.
اين مسأله نگراني‌هاي را به ويژه در مجلس به بار آورده است.
شماري نماينده‌گان مجلس مي گويند که اختلاف اعضاي کميسيون انتخابات به سلامت و شفافيت انتخابات صدمه مي‌زند.
قاضي عبدالرحيم يک عضو مجلس گفت: اعضاي کميسيون انتخابات به‌جاي اين‌که مستقلانه کار کنند، دو دسته شده اند؛ کساني که وابسته به ارگ اند قدرت نمايي مي‌کنند و مي‌خواهند انتخابات آينده پارلماني را مهندسي کنند.
به گفته او، دخالت در امور کميسيون انتخابات به درد و مصيبت مردم افغانستان خواهد افزود و رييس جمهور بايد بگذارد که اين کميسيون مستقلانه کار کند.
عبدالرحيم ايوبي ديگر عضو مجلس نيز گفت که از اختلافات اعضاي کميسيون انتخابات چنين بر مي‌آيد که حکومت قصد دارد انتخابات نه بلکه انتصابات نمايد.
آقاي همايون گفت: حکومت حتا از همين اکنون برسر فهرستي که چه کساني در انتخابات بعدي به پارلمان راه يابند، کار مي‌کند.
او خاطر نشان کرد که اعضاي کميسيون انتخابات براي پاسخگويي به اين اتهام‌ها در يکي از نشست‌هاي آينده مجلس نماينده‌گان دعوت شده اند.
نگراني از اختلاف ميان اعضاي کميسيون انتخابات در حالي مطرح مي‌شود که اين کميسيون قرار است در ماه سرطان سال آينده خورشيدي انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي را برگزار کند؛ اما نگراني‌هاي زيادي در مورد تدابير اين کميسيون براي شفافيت در انتخابات وجود دارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید