ارگ: کابل و دهلي نو در مبارزه با تروريزم هدف مشترک دارند

رياست جمهوري افغانستان مي‌گويد، کابل روابط‌اش با دهلي نو را بر اساس منافع ملي اين‌کشور ادامه مي‌دهد.
ارگ رياست جمهوري افغانستان در واکنش به اظهارات اخير نخست وزير پاکستان در بارة چگونگي روابط کابل و دهلي نو مي‌گويد، افغانستان يک کشور مستقل است و روابط خود با کشورهاي منطقه را بر اساس منافع ملي‌اش گسترش و ادامه مي‌دهد.
دوا خان مينه پال معاون سخنگوي رييس جمهور ديروز در صحبت با راديو آزادي گفت، کسي نبايد در باره روابط افغانستان نگران باشد؛ زيرا به گفته وي، روابط کابل با کشورهاي دنيا به زيان هيچ کشور نيست.
وي اين اظهارات را در واکنش به سخنان نخست وزير پاکستان ابراز مي‌دارد که گفته‌است، روابط افغانستان و هند براي آنان قابل تحمل نيست.
او گفت: افغانستان يک کشور مستقل است و روابط با هر کشور بر اساس منافع ملي شکل مي‌گيرد و روابط ما با يک کشور به زيان کشور ديگري نيست، ما با هند در کنار روابط اقتصادي در بخش مبارزه با تروريزم يک هدف مشترک داريم چون تروريزم به هر دو کشور تهديد است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید