حریری بار دیگر نخست وزیر لبنان شد

 

سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، که حدود یکسال پیش در اثر اعتراضات مردمی از سمتاش کنار رفته بود، برای چهارمین بار از سوی احزاب سیاسی لبنان به صفت نخست وزیر آن کشور انتخاب شد.

نمایندهگان احزاب سیاسی لبنان با ۶۳ رای موافق و ۵۳ رای مخالف حریری را به صفت نخست وزیر برگزیدند.

آقای حریری در سخنرانی کوتاه پس از رایگیری پارلمان لبنان وعده سپرد که حکومت متشکل از کارشناسان غیرحزبی را شکل داده و اصلاحات اقتصادی و سیاسی پیشنهادی امانویل مکرون، نخستوزیر فرانسه را عملی خواهد کرد.

معترضانی که زیر فشار آنان آقای حریری استعفا کرد خواستار بازنگری نظام سیاسی و رسیدهگی به بحران شدید اقتصادی آن کشور شده بودند، بحرانی که در اثر شیوع همهگیری کروناویروس و سپس انفجار در بندر بیروت بیش از پیش شدید شد.

سعد حریری همچنان عهد کرد که ویرانیهای ناشی از انفجار مهیب چهارم اگست در بندر بیروت را بازسازی خواهد کرد. این رویداد که بزرگترین انفجار غیرهستهیی در تاریخ معاصر خوانده شده است، سبب کشته شدن ۲۰۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۶۵۰۰ نفر دیگر شد و زیربناها و ساختمانهای شهر بیروت را به شدت صدمه رساند.

با اوج گرفتن تنش سیاسی در لبنان، در یک سال گذشته، حریری سومین شخصی است که وظیفۀ تشکیل دولت به او سپرده میشود. پس از استعفای آقای حریری در سال گذشته نخست حسن دیاب و سپس مطصفی ادیب به صفت نخست وزیر انتخاب شدند، اما هیچ یکی از آنان نتوانستند به تشکیل حکومت موفق شوند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید