در ديدار هيأت آجنداي ملي با حامدکرزي: راهبرد «وفاق ملي» به عنوان يگانه طرح نجات کشور از بحران تلقي شد و رييس جمهور پيشين حمايت قاطع خود را از آن اعلام داشت

يک هيأت آجنداي ملي به رهبري احمدولي مسعود باحامدکرزي رييس جمهور پيشين کشور ديدار و در مورد راهبرد «وفاق ملي» باوي تبادل نظر کرد.
به گزارش خبرنگار آرمان ملي، دراين ديدار که ديروز در اقامتگاه حامدکرزي انجام شد، در رابطه به چارچوب راهبرد «وفاق ملي» بحث هاي همه جانبه صورت گرفت و در نتيجه راهبرد «وفاق ملي» به عنوان يگانه طرح نجات کشور از بحران تلقي شد.
حامد کرزي همان گونه که در هژدهم سنبله سالروز شهادت قهرمان ملي از راهبرد «وفاق ملي» حمايت خويش را علام کرد، ديروز يک بار دگر در حضور هيأت آجنداي ملي، حمايت و پشتيباني بي قيد و شرط خود را از اين راهبرد اعلام داشت و گفت براي بيرون رفت از بحران کنوني که کشور را تهديد مي کند جز «وفاق ملي» هيچ گزينه ديگري وجود ندارد.
دراين ديدار فيصله گرديد تا هيأت تخنيکي از هر دوجانب بالاي چگونه‌گي راهبرد وفاق ملي کار همه جانبه کنند و راه هاي عملي اين راهبرد را جستجو و حمايت آن عده از گروه هاي سياسي را که به «وفاق ملي» باور دارند، جلب نمايد.
پيش از اين در مراسم گوناگون هفته شهيد و سالروز شهادت قهرمان ملي کشور تعدادي از شخصيت هاي شناخته شده سياسي از جمله داکتر عبدالله، پروفيسور استاد سياف، عطامحمدنور، اسماعيل خان، صلاح الدين رباني، استاد محمد محقق از راهبرد «وفاق ملي» حمايت شا ن را اعلام کردند و قرار است اين راهبرد در گردهماييهاي بزرگ در ولايت‌هاي کشور به مردم توضيح داده شود تا حمايت ميليوني مردم از آن به دست آيد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید