صبر هنر زیبا‌سازی

 

عارف محب

“صبر” گنجي است که تا کشفش نکني، ارزشش را نمي داني. اما اين کافي نيست؛ تا لمس نکني، طعمش را نمي داني.

واقعاً صبر چيست؟

  1. در قرآن آمده: ان الله مع الصابرين.

اين جمله حرف بسيار زيادي دارد فقط از زاويه علم فيزيک، اشاره مي‌کنم که صبر، يعني جذب و همگامي با کل انرژي هستي، و به كرات‌قران توصيه به صبر دارد.

  1. علي (ع) فرموده: صبر، بزرگ‌ترين شجاعت است. اين يک تفسير دقيق از صبر است. چرا که غريدن و دريدن، شجاعت واقعي نيست. سيلابي است که نازيبايي را به جاي زيبايي مي کارد. بلکه استوار بودن نهايت شجاعت است که نازيبايي ها را هضم و زيبايي را استمرارمي بخشد.
  2. بودا گفته است: صبر، کليد بهشت است.

منظور اين نيست که صبر، ذخيره سازي صرف براي آخرت باشد. بلکه صبر، بهشت سازي هنرمندانه زنده‌گي است.

صبر، نوعي سکوت و استواري است. سکوتي سخت و معني دار ، سکوتي که زمان را در تسخير خود در مي آورد. يعني قدرتي است که تمام سختي ها، نا ملايمات و سردي و گرمي، در تونل زمان از مقابل چشمانت عبور مي‌کنند و محو مي شوند، اما تو سکون و ثبات داري. صبر، تماشاگري خلاقانه و ‌بدون عکس‌العمل بودن است. چرا که عکس العمل يعني درگير شدن و خرد شدن و همسان زمان شدن و پيوستن به امور ناچيز و نابود شدني.

از اين‌رو، صبر واژه ايست که انسان را از ظلمت به نور ، دشمن را دوست و ضعف را به قدرت تبديل مي‌کند.

و چنان‌که اشاره شد، در اکثر مکاتب و عقايد انساني مورد توجه خاص بوده.

وقتي سختي ها پيش مي آيند، آنها را دوست داشته باشيد و صبور باشيد وقتي مي روند، با آنها خداحافظي کنيد. بدانيد، همه چيز درتغيير است و زنده‌گي در تلاطم و تغييرات پيوسته است.

هيچ چيز چنان‌که مي نمايد، باقي نمي ماند. گاهي گرم گاهي سرد، فصول سال را نگاه کنيد زمستان و بهار مکمل همديگر اند ولي صبربه ما ياد مي‌دهد که در هر حال شکر گزار باشيم.

صبر لبخند مليح اگاهيست .

صبر بذريست که بايد بکاري و‌ منتظر بماني تا به ثمر بنشيند.

صبر اوج احترام به حکمت و خلقت خداوند است .

اشتراک گذاری:

نظر بدهید