با این رسوایی بزرگ رییس مجلس نماینده گان باید استعفا بدهد!

افغانستان در میان کشورهای جهان در فساد مرتبه دارد. این فساد به حدی در ادارات و دفاتر دولت در تمام بخش ها چنان نفوذ کرده است که مبارزه با آن امروز به یک معضل بزرگ مبدل شده است.
جهانیان نیز می‌دانند که این فساد گسترده هستی و پیشرفت و حتا روند صلح افغانستان را مورد تهدید قرار داده است. از این است که هنگام تعهدات شان در باره افغانستان، همه کمک های اقتصادی و نظامی شان را منوط به مبارزه عملی و گسترده این کشور بر ضد فساد دارند.
اما حقیقتی که در جامعه ما در باره فساد در کشور ماوجود دارد از این نیز فاجعه آمیز تر و وحشتناک است؛ زیرا مردم خود با گوشت و پوست خود موجودیت این فساد را همه روزه در زنده گی خویش درک می کنند و می‌دانند که دولت و نظام کنونی اراده متینی در راه مبارزه با فساد ندارد.
مردم می‌دانند که فساد در دم و دستگاه دولت بیشترینه در رده های بالایی وجود دارد و از آن خوردتر ها به تبعیت از آنان گرفتار این پدیده وحشتناک اند که برچیدن بساط آن بسِیار دشوار و به یک اراده ملی نیاز دارد.
مسؤولان ردۀ بالایی در دم و دستگاه دولتی در تمام بخش ها گرفتار بیماری فساد اند. رشوت و اختلاس و حق گرفتن از قرارداد های خورد و کلان، غصب زمین و حیف و میل کردن دارایی‌های عامه در میان کارمندان دولت عام بوده و این بیت صدق می کند که شاعری گفته است:
گر حکم شود که مست گیرند
در شهر هرآنکه هست گیرند
اما به تازه گی کشف فساد گسترده در پارلمان کشور- خانه ملت به گونه حیرت آوری همه را شوکه کرده است. در این اختلاس رییس مجلس نماینده گان و یکی از همکاران نزدیکش دست دارد و این رسوایی به یک باره گی اعتبار و وجهه این نهاد با اعتبار و قانون گذار را ضربه زد.
دریافت شده است که دامنه این فساد و دستبرد در پارلمان توسط رییس مجلس و همکارش بسیار کلان بوده و جای دارد که نهاد های مربوط هر چه سریع‌تر این مسأله را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.
هر چند دامان بسیاری ازنماینده گان مجلسین چندان پاک نیست و آلوده به فساد اند ولی دریافت های تازه در مورد رییس مجلس نماینده گان بسیار تکان دهنده می باشد.
ما باور داریم که اگر رییس جمهوری کشور اراده ای برای زدودن فساد از دم و دستگاه دولتی دارد باید زود تر دست به کار شود و با در نظر داشت اسناد و شواهد موجود،فساد گران در پارلمان کشور را در هر سطحی که قرار دارند به نهاد های عدلی و قضایی معرفی بدارد و مجازات کند.
مردم همچنان توقع دارند که در پی این رسوایی بزرگ رییس پارلمان که متهم به این فساد می باشد از عهده اش مطابق قانون استعفا بدهد تا دامن این نهاد قانون گذار از این بدنامی وحشتناک پاک گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید