حکومت بایدن نباید به طالبان امتیاز بیشتر بدهد!

 

پس از پیروزی جوبایدن در امریکا وتغییر ساختار قدرت در آن کشور، مردم افغانتسان امیدوار اند که توافق‌نامه میان خلیل زاد و نماینده ‌گان طالبان دردوحه مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرد.

یک نشریه اردنی در همین رابطه نگاشته است: «مدت ها است که مذاکرات صلح افغانستان میان زلمی خلیل زاد، نماینده حکومت امریکا در امور افغانستان و گروه طالبان جدای از دولت افغانستان در قطر درچندین مرحله برگزار شد و تا اکنون نتیجه یی جز تشدید جنگ و نفرت در کشور نداشت. این مهم ثابت می کند راهی که خلیل زاد در قطر انتخاب کرده نمی تواند پایه های یک صلح پایدار و با ثبات رادر افغانستان بنانهد. این راه نه تنها جنگ در این کشور را شدت بخشیده بلکه باعث اعتماد نفس بیشتر طالبان شده است.»

اما طالبان در واکنش به تجدید نظر در توافق‌نامه گفته اند که آن‌ها توافق‌نامه را با حکومت امریکا امضا کرده اند نه کدام شخص و این توافق به نفع مردم امریکا و افغانستان است. یعنی طالبان هنوزهم امیدوار اند که امریکا حکومت را به آن گروه تسلیم کند و امارت اسلامی طالبان دوباره قدرت عام و تام را به دست گیرد.

به همین گونه خلیل زاد به طالبان در سطح جهان اعتبار زیاد بخشید و جنایاتی را که این گروه همه روزه انجام می دهند، اغماض کرد و نا دیده گرفت.

به همین منظور است که بیشتر مردم افغانستان از شکست ترمپ درانتخابات ریاست جمهوری خرسند شدندو از پیروزی جوبایدن استقبال کردند.

اکنون طالبان می خواهند که حکومت جدید به رهبری بایدن نیز به آنها امتیاز بی حدو حصر بدهد تا آن گروه دوباره به قدرت برسند و حکومت قرون وسطایی شان را در افغانستان قایم سازند.

طالبان به همین امیدواری، جنگ ها را درتمام کشور شدت بخشیده اند تا بتوانند حکومت را سقوط بدهند.

اما اگر درتوافق‌نامه میان خلیل زاد و طالبان باز نگری نشود و امید مردم به یأس مبدل شود در آن صورت نه تنها توافق‌نامه اعتبار نخواهد داشت بل جنگ ها و مقاومت در برابر طالبان بیشتر خواهد شد.

اگر تسلط دولت بر ولایت‌های کشور ضعیف شود و یا طالبان به اثر جنگ ها، مناطق بیشتر را در کنترل شان بیاورند، ممکن با این هرج ومرج،تروریستان بین المللی یک باردگر درافغانستان لانه کنند و برای  شان مواضع مستحکم بسازند و از این مواضع و مناطق امن برای طالبان، جهان را باردگر تهدید کنند و حادثه یازدهم سپتمر در امریکا و کشورهای اروپایی دوباره تکرار و خواب از چشمان مردمان جهان ربوده شود.

به همین گونه حامیان طالبان در سطح منطقه هنوز هم این گروه تروریستی را حمایت می کنند و همه روزه جنگ افزار و مواد انفجاری را در اختیار شان قرار می‌دهند.

با توجه به همین ملاحظات، تجدید نظر در توافق‌نامه صلح میان امریکایی ها و طالبان یک امر ضروری است و باید حکومت جدید امریکا به رهبری آقای بایدن به این مهم توجه کند.

اگر به طالبان امتیاز بیشتر داده شود و اضح است که دستآورد چندین ساله افغانستان که با هزینه شدن میلیون ها دالر پول جامعه جهانی به دست آمده است همه به خاک یکسان خواهد شد و آنگاه مقصر دولت هایی شناخته می شوند که به طالبان صلاحیت وامتیاز بیشتر قایل شده اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید