جاده های پُر از آب شرم کلان برای مسوولان حکومت!

 

دیروز بارنده‎گی های دوامدار، هوای شهر کابل را نسبتاً خوشگوار ساخت و دانه های برف بر زمین آمد.

تعدادی از باشنده‎گان شهر کابل از این بارنده‎گی‎ها اظهار خوشی کردند و تصور آنها این است که آلوده‎گی هوای شهر کابل که بسیار خطرناک و حتا کشنده است با آمدن قطرات باران و برف، پاک می‎شود و درد و مرض کاهش می‎یابد.

این باشنده‎گان عزیز کابل و دیگر ولایت ها که با آمدن باران و برف خوشی و شادی می‎کنند، از دل‎های گرم شان گپ می‎زنند و ممکن مشکل اقتصادی نداشته و مواد سوخت شان را خریده باشند و زمستان برای آنها، فصل رمانتیک خواهد بود.

این که هوای آلوده کابل با بارنده‎گی های دوامدار نسبتاً صاف و پاک می‎شود خبر خوش است، اما برف باری و بارنده‎گی ها در فصل خزان بیشتر مردم را نگران ساخته است و با اقتصاد خرابی که دامنگیر آنها است، توان مواد سوخت و گرم سازی خانه‎های شان را ندارند و سردی هوا تهدید برای این خانواده‎ها است که باید حکومت به آن اندیشه کند.

از سوی دیگر دیروز بیشتر جاده های شهر کابل پُر از آب بود و رفت و آمد برای وسایل نقلیه و رهگذران را دشوار ساخته بود.

کاربران شبکه‎های اجتماعی، تصویر جریان آب در جاده‎های عمومی و فرعی شهر کابل را در صفحات شان بازتاب داده اند و حکومت و شهرداری کابل را تمسخر و انتقاد کرده اندکه چرا به این مشکل توجه نشده و نمی‎شود؟

با وجودی که به میلیاردها دالر کمک جامعه جهانی در افغانستان سرازیر شد، اما این مساعدت ها به وسیله‎ی شبکه‎های مافیایی داخلی و خارجی تاراج و چپاول گردید و حتا جاده هایی را که به وسیله شرکت‎های سرک سازی هم بازسازی و یا اعمار گردیده است، کیفیت بسیار پایین دارد و معیاری نمی‎باشد.

شرکت‎های قراردادی، پول اعمار این جاده‎ها را دزدی کرده اند و نهادهای ناظر نیز رشوه گرفتند و کیفیت پایین و بدون معیار جاده‎ها را چشم پوشی کردند و خاک به چشم مردم زدند.

به همین دلیل است که با بارنده‎گی های حتا اندک جاده های شهر کابل پُر از آب می‎شوند و جریان آب در این جاده ها، رفت و آمد را برای همه مشکل می‎سازد و به صدا و انتقاد مردم هم توجه نگردیده و نمی‎گردد.

مسوولان شهرداری کابل در طول سال در خواب فرورفته اند و همین که جاده ها پُر از آب شوند، باز متوسل به کارهای نمایشی می‎شوند و خودشان را در برابر کمره‎ها، دلسوز مردم تلقی می‎دارند.

در حالی که سال‎ها است که در فصل بارنده‎گی رفت و آمد در جاده های شهر کابل مشکل ساز استند و برای عبور از یک جاده به کشتی ضرورت می‎افتد.

اما مسوولان همواره از سهل انگاری و بی‎تفاوتی کار گرفته اند که این خود شرم کلان بر حکومت است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید