نگاهي به صنعت گردشگري و جاذبه‌هاي آن در افغانستان

میر ایوب مطهر


از سال 1980 ميلادي سازمان جهاني گردشگري سازمان ملل متحد، سالانه 27 سپتامبر را به عنوان روز جهاني گردشگري جشن مي گيرد. انتخاب و تصويب اين روز نقطة عطفي در گردشگري جهان محسوب مي شود.
هدف از گراميداشت چنين روزي، بالا بردن سطح آگاهي در مورد نقش گردشگري در جامعه جهاني و نشان دادن چگونه‌گي تأثير گردشگري بر ارزش هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي در سراسر جهان است.
کشور عزيز ما افغانستان با داشته هاي فرهنگي تاريخي پنجهزار ساله، دره‌هاي زيبا، آب هواي گوارا، فرهنگ مهمان نوازي سياحين را ميزباني مي نمايد و عوايد خوبي را بدست مي آورد.
در اثر تحولات ناگوار چهار دهه اخير کشور چنان آسيب و صدمه ديده که زير بناي تمام نهاد هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي از هم پاشيده و وطن عزيز ما را به يکي از فقير ترين و عقب مانده ترين کشور هاي جهان مبدل ساخته است.
افغانستان کشوري است محاط به خشکه، از لحاظ تجارت خارجي نسبت روش هاي خصمانة همسايه‌گان با مشکلات بزرگي مواجه مي باشد، استخراج منابع زيرزميني هم به تکنالوژي و سرمايه‌گذاري بزرگي نياز دارد که نه ما تکنالوژي و نه سرمايه، يکي آن را نداريم.
گردشگري قبل از جنگ هاي داخلي تازه جان گرفته بود، سالانه به تعداد سياحين درکشور ما افزوده مي شد، از برکت گردشگري صنايع روستايي راه رشد را گرفته بود، صنايع هوتل داري وتأسيس مهمانخانه‌‌ها روز افزون بود، تعداد زيادي از مردم ما ازين راه به آب ونان مي رسيدند، مگر با تأسف که هجوم قواي شوروي و بعد از آن جنگ هاي تنظيمي وماين گذاري ها درسطح کشور صنعت گردشگري را سخت صدمه زد و ديگر تعداد سياحان را بسيار کم ساخت و تا هنوز سياحان زيادي به کشور ما نمي آيند، مگر همين جنگ ها و رقابت هاي بين المللي روي معضله افغانستان، کشورما را به تمام جهانيان معرفي نمود که اگر طالبان و داعشيان شکست بخورند ومردم ما از شر بي امنيتي که اين گروه‌ها ايجاد مي نمايند، فارغ بگردند، ديگر هزاران سياح به کشور مي آيند تا ازين کشوري که از چهار دهه جنگ را گذشتانده، ديدن نمايند.
اگر ما با رفع تاريکي ها و گذشته هاي درد ناک خواهان يک افغانستان مرفه، آباد و متکي به خود باشيم براي رسيدن به اين هدف به رشد اقتصادي ضرورت داريم و همچنان اين را بدانيم که کشور هاي دوست ما نمي توانند براي هميش دست ما را گرفته و به ما کمک کنند، فلهذا ما بايد به بازوي خود اتکا نموده و زنده گي خود را بسازيم .
کشور ها و جمعيت ها به صورت واضح و روشن به اين حقيقت پي برده اند که براي حفظ و توسعه وضع اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود بايد ابتکار عمل به خرج دهند و در صدد يافتن راه هاي تازه‌يي برآيند که يکي از اين راه رشد و انکشاف صنعت گردشگري مي باشد .
گر چه در مناطق مخلتف شرايط متفاوت است، ولي همواره صنعت گردشگري و مسافرين در رشد و توسعه اقتصادي، تاًثير خاص خود را داشته همچنين اين صنعت مي تواند موجب تغييرات اقتصادي و اجتماعي در جوامع بشري شوند. در نتيجه رفت و آمد و ايجاد روابط متقابل بين مردمان نقاط مختلف جهان پيام هاي صلح را با خود مي آورند و از آنجا که اين صنعت به ارائه خدمات متکي است مي تواند موجب افزايش اشتغال و حرفه هاي جديد، رشد و توسعه صنايع دستي، پيداوار محلي ايجاد بازار هاي فروش و در آمد ها شوند .
از سوي ديگر کشور هاي که شاهد رفت و آمد زياد مسافرين و گردشگران هستند مي توانند اثرات مستقيم و غير مستقيم اين پديده را به چشم ديده و هم حس کنند. بر علاوه اين که اين صنعت موجب افزايش درآمد و اشتغال مي شود اثرات اين صنعت در مناطق مخلتف فرق مي کند.
ما مناطق گردشگري زيادي داريم، باميان با مدنيت بودايي وبند امير، نورستان، بدخشان، پامير،مزارشريف که مزار حضرت علي(ک) درآن موقعيت دارد، با آبدات تاريخي آن، غزني که در سال 2013 چون مرکز ثقافت جهان اسلام شناخته شد و آي خانم با مدنيت يوناني آن از مراکزي است که ميليون‌ها سياح را جلب مي نمايد، يکبار ديگر هوتل سازي و تأسيس مهمانخانه هاي شخصي اوج مي گيرد و صنايع روستايي وطن ما به ترقي مي رسد، مردمان ما در روستاها، درخانه هاي خود مصروف مي گردند وتلاش مي ورزند، تا محصولات شان را با ديزاين هاي جديد، زيبا تر از گذشته به وجود بياورند تا گردشگران خريداري وچون تحفه براي دوستان‌شان با خود ببرند، صنعت توليداتي دوباره رونق مي گيرد وصنعت سياحت داخلي نيز دوباره آغاز مي شود ومردم خود ما مي توانند از کنج وکنار وطن شان تماشا نمايند و اين کار سبب مي شود تا مردم ما با يکديگر نزديک شده و با ارايه پيام صلح، برادري و برابري از طريق رشد و انکشاف صنعت گردشگري و ارايه مزاياي آن با طرح برنامه هاي اقتصادي بر مبناي بازار در سطح کشور در بخش انجام خدمات سياحتي در روشني پاليسي هاي دولت سکتور خصوصي را تشويق و حمايت نمايد تا سطح زنده گي مردم بهتر شده از اين جهت در صدد ان است که تعداد مسافرين و گردشگران در افغانستان زياد شود تا از يک طرف براي مردم ما کار و اشتغال جديد ايجاد شود و از طرف ديگر بالاي عوايد محلي و ملي تاًثيرات خود را داشته تا از سطح فقر در کشور کاسته شود.
از آنجايي که صنعت گردشگري با رشد بي سابقه وارد عصر جديد مي شود در سطح جهاني اهميت آن بيشتر از رشد تجارت جهاني مي باشد. پس بايد با فراهم آوري تسهيلات و عرضه خدمات بهتر که جزء فرهنگ مهمان نوازي افغان‌ها مي باشد تعداد بيشتر گردشگران را جلب و جذب نماييم.
تلاش صورت گيرد تا از رشد اقتصادي (گردشگري) به نفع مردم استفاده کنيم و منفعت حاصل نمائيم زيرا فقر و گرسنگي بخش عظيمي از جمعيت کشور ما را متاًثر کرده است .
و از جانبي گردشگري موجب مي شود که افراد مناطق مخلتف دنيا همديگر را ببينند با يکديگر تماس بر قرار کنند؛ با فرهنگ ها و تمدن هاي مخلتف جهاني آشنايي حاصل کنند. چنانچه مي‌گويند سياحين انتقال دهنده گان تمدن ها و فرهنگ ها مي باشند و اين تماس ها باعث تبادله افکار، فرهنگ ها و تمدن هاي جوامع بشري بين هم مي شوند بايد از فکت هاي مثبت آن به نفع خود استفاده کرد و مي‌تواند در راه دست يابي به تفاهم فرهنگي و صلح بين کشور ها و هم در داخل افغانستان نقش بالقوه و ارزشمندي را ايفا کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید