بازار معامله گرم می شود!

 

دیروز سه تن از نامزد وزیران کابینه به مجلس نماینده گان رفتند و برنامه های کاری شان را به اعضای مجلس توضیح دادند.

معمولاً پس از توضیح برنامه های کاری نامزد وزیران، اعضای مجلس نماینده گان صندوق می گذارند و به آنها رای مثبت و یا منفی می دهند.

ظاهراً فکر می شود که چگونگی توضیح برنامه های کاری نامزد وزیران در سرنوشت آنها مبنی بر گرفتن رای، اثرگذار است. یعنی اگر برنامه کاری نامزد وزیران از سوی مجلس نماینده گان خوب ارزیابی شود و به نفع مردم و کشور باشد، آنگاه اعضای مجلس بادرنظرداشت چگونگی برنامه کاری آنها تصمیم می گیرند.

اما تجربه نشان داده است که چگونگی برنامه کاری نامزد وزیران در سرنوشت آنها چندان اثرگذار نیست.

برخی از نماینده گان اساساً به برنامه کاری نامزد وزیران گوش نمی دهند و علاقه ندارند که بدانند نامزد وزیر چه برنامه دارد.

با کسب تجربه از چند دوره کاری شورای ملی، زمانی که نامزد وزیران به مجلس معرفی می شوند، بازار معامله ها گرم می شود.

وزیران برخی از نماینده گان را دعوت می کنند ضمن دادن پلو و چلو، معامله های کلان پولی انجام می شوند.

البته که برخی از نماینده گان از این قضاوت جدا می باشند. وجدان آنها اجازه نمی دهد که وارد معامله به نامزد وزیران شوند، ولی تعدادی از نماینده گان در هر دوره با هزینه های کلان آنهم رشوه گرفتن به نامزدوزیران رای داده اند.

به جز از اخذ پول های کلان از سوی برخی از نماینده گان، معامله های دیگری هم میان تعدادی از نامزدوزیران و نماینده گان انجام می شود. برخی از نامزدوزیران باید تعهد پسپارند که پس از گرفتن رای، به چه تعداد از اعضای خانواده نماینده گان و دوستان آنها را در کرسی های وزارت اش می گمارد.

به همین منظور دیده می شود که در بسیاری از نهادهای حکومتی، دوستان و اعضای خانواده نماینده‌گان نصب شده اند و جالب این است که این پروسه از دهلیز کمیسیون اصلاحات اداری و رقابت آزاد نیز عبور داده شده است.

چرا زمانی که اگر یک آمر حوزه امنیتی پولیس، دور می شود فوراً آن نماینده‌یی که در تقرر و توظیف وی نقش داشت، دست به کار می شود و صدا بلند می کند!

در تمام نهادهای حکومتی اگرو زیر بخواهد کسی را حتا به دلیل منطقی هم دور سازد، اعضای مجلس نماینده گان مانع آن می شوند و از سوی برخی از اعضای مجلس مورد تهدید استجواب و استیضاح قرار می گیرد.

با توجه به همین ملاحظات، توضیح برنامه های کاری نامزد وزیران یک موضوع تشریفاتی است و باید آن عده از نامزدوزیران و اعضای مجلس نماینده گان که به معامله باور ندارند، به مجلس و مردم ذهنیت بدهند که جلو این خلاف رفتاری گرفته شود تا نامزد وزیران بر اساس چگونگی برنامه کاری و اصل شایستگی و لیاقت به کرسی وزارت برسند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید