چرا طالبان نمي گذارند امريکايي‌ها از افغانستان بيرون شوند؟

 

ترمپ رييس جمهوري امريکا در حالي که پس از دو ماه کاخ سفيد را ترک مي کند باردگر تاکيد کرده است که الي پانزدهم ماه جنوري سال آينده، نيروهاي امريکايي درافغانستان به حداقل خواهند رسيد. اين گفته و موضع ترمپ با واکنش هاي زيادي از سوي مقامات آن کشور مقابل شده است.

ميچ مک کانل رهبر اکثريت جمهوري خواهان در مجلس سنا گفت که بيرون شدن زود هنگام نيروهاي امريکايي از افغانستان، طالبان را جسورتر مي سازد تا به جنگ در افغانستان ادامه بدهند و گروه هاي تروريستي دوباره جان بگيرند.

به همين گونه دبير کل ناتو نيز اشاره کرده است که با وجود خروج نيروهاي امريکايي از افغانستان، ناتو به تمويل نهادهاي امنيتي الي سال 2024 ميلادي ادامه مي دهد و افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. يعني با خروج نيروهاي امريکايي از افغانستان اختلاف شديد ميان مقامات آن کشور وجود دارد.

جز از يک حلقه خاص ترمپ که طرفدار خروج زود هنگام نيروهاي امريکايي از افغانستان اند، ديگر مقامات امريکايي از اين تصميم کاخ سفيد حمايت نمي کنند و مي گويند خروج نيروهاي امريکايي ازافغانستان بايد مطابق شرايط و اوضاع باشد، اين در حالي است که طالبان و ديگر گروه هاي تروريستي در حالي که خروج برخي از نيروهاي امريکايي از کشور آغاز شده است، جنگ هاي شان را شدت بخشيده اند و به اين باور اند که مي توانند پس از خروج کامل نيروهاي امريکايي، حکومت افغانستان را شکست بدهند و به عوض امارت به اصطلاح اسلامي شان را در افغانستان قايم سازند.

از يک منظر ديگر چنين برداشت مي شود که اساساً طالبان نمي خواهند، امريکايي ها از افغانستان بيرون شوند.

برخي باور دارند که طالبان در زمان حاکميت شان به گروه القاعده اجازه داد تا در افغانستان لانه کنند. رهبر القاعده اسامه بن لادن از همين فرصت و حمايت طالبان استفاده کرد و آسمان خراش هاي امريکا را در يازدهم سپتمبر مورد حمله قرار داد.

زير نام همين بهانه، نيروهاي امريکايي وارد خاک افغانستان شدند و اکنون که قصد خروج هم دارند طالبان به عوض انتخاب راه صلح، جنگ هاي شان را شدت بخشيده اند و مقامات امريکايي با نظارت اوضاع در کشور نمي خواهند از کشور بيرون شوند و سبب اصلي بيرون نکردن نيروهاي شان از افغانستان را جنگ هاي طالبان عنوان مي کنند.

اگر طالبان مي خواهند که نيروهاي امريکايي ازافغانستان بيرون شوند بايد در قدم نخست تن به يک آتش بس بدهند و مذاکرات صلح را با طرف حکومت صادقانه آغاز نمايند.

در صورتي که جامعه جهاني دريابد که صلح در افغانستان تأمين مي شود و جنگ ها پايان مي يابد واضح است که ضرورت به حضور نيروهاي خارجي در افغانستان احساس نمي شود و بايد تمام نيروهاي ناتو از کشور بيرون شوند.

با توجه به همين ملاحظات، طالبان بايد از فرصت پيش آمده استفاده کنند، آتش بس را بپذيرند و مذاکرات را آغاز کنندو با گروه هاي تروريستي چون القاعده همان گونه که درتوافق‌نامه دوحه تصريح شده است، قطع رابطه نمايند.

در غير آن نيروهاي خارجي تا سال هاي ديگر در افغانستان حضور خواهندداشت و جنگ هاي خانمانسوز داشته هاي باقيمانده ما را  نيز نابود خواهد کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید