شکيباهاشمي : حکومت درحال مهندسي انتخابات است

شکيباهاشمي نماينده مردم کندهار درمجلس نماينده‌گان مي‌گويد که ارگ به گونه گسترده در امور کميسيون انتخاباتي مداخله دارد و درحال مهندسي انتخابات آينده مجلس نماينده‌گان است .
خانم هاشمي مي‌گويد: حکومت با اين طرح که حوزه ومحلات رأي دهي را در مناطق نا امن ايجاد کند مي‌کوشد تا زمينه تقلب گسترده در انتخابات آينده را زمينه سازي نمايد.
او تأکيد داردکه حکومت خود انتخابات را مهندسي مي‌کند وخود به گونه يي فرمايشي آن را برگزار خواهد نمود.
انتخابات پارلماني در کشور در ماه سرطان سال آينده خورشيدي برنامه ريزي شده است
به گفته خانم هاشمي ارگ درصدد است تاچهره هاي مشخص درانتخابات آينده به مجلس نماينده‌گان راه يابند .
ضمناً شماري از اعضاي کنوني مجلس نيز تلاش مي‌کنند که دوباره به مجلس راه بيابند حتا حرف از خريد و فروش چوکي هاي پارلماني است .
اومي‌گويد مهمترين موضوع تأمين امنيت است که بايد امنيت تأمين شود جوانان ما کشته مي‌شوند ولي بي فايده چون انتخابات غيرعادلانه وشفاف نيست و يک انتخابات فرمايشي است . پس پيشنهاد ما به جامعه جهاني همين است که چگونه پول مي پردازند بايد صداي ما را بشنوند و پول را به انتخابات فرمايشي ندهند .
ما اميدوار بوديم که شناسنامه هاي برقي توزيع مي‌گرديد تا جلو تقلب گرفته مي‌شد
ولي متأسفانه که توزيع نشد.
حکومت انتخابات را مهندسي کرده و انتخابات آينده کاملاً يک انتخابات فرمايشي خواهد بود که اين براي مردم کابل قبول نبوده و بي احترامي به مردم و رأي مردم و زير پا گذاشتن قانون مي‌باشد.
اين گفته در حالي بيان مي‌شود که روزگذشته معاون اول مجلس نماينده‌گان گفته بود که کاکاي رييس جمهوربراي انتخابات آينده برنامه هاي را روي دست دارد و به اين منظور دفتري در کارته پروان ايجاد کرده است و خانم هاشمي گفته بود که تلاش هاي در جريان است تا ضياالحق امرخيل رييس پيشين دبير خانه کميسيون انتخابات که در پي افتضاح و تقلب در انتخابات رياست حمهوري از صحنه دور شده بود در دور بعدي به حيث رييس مجلس گماشته شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید