ذکي دريابي، نامزد جايزه مبارزه با فساد سازمان شفافيت بين المللي در سال 2020 شد

 

ذکي دريابي، مديرمسوول روزنامه اطلاعات روز در کابل و سه تن ديگر به عنوان نامزدهاي برگزيده جايزه مبارزه با فساد سازمان شفافيت بين‌المللي انتخاب شده اند.

دو روزنامه نگار قزاقستاني و مغلولستاني و يک فعال اجتماعي از کشور پرتگال نيز براي دريافت اين جايزه برگزيده شده اند. اين چهار نامزد از ميان 228 نفر و موسسه معرفي شده انتخاب شدند.

ساموئل کيمئو، رييس کميته جايزه مبارزه با فساد اداري اين نهاد گفته که اين چهار نامزد انتخابي براي دريافت جايزه مبارزه با فساد در سال 2020، همه به طور خستگي ناپذير براي افشا، به چالش کشيدن و پايان دادن به فساد تلاش کرده اند. داستان‌هاي آنها همچنين خطرات و ريسک بالاي ناشي از اين کار را برجسته مي‌کند.

دريافت کننده گان جايزه روز چهارشنبه 2 دسامبر در مراسمي در نوزدهمين کنفرانس بين المللي مبارزه با فساد اداري اعلام مي‌شوند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید