چرا شهر کابل موشک باران شد؟

 

دیروز شهر کابل بار دیگر آماج موشک های کور قرار گرفت.

23 موشک از دو استقامت به نواحی مختلف شهر کابل شلیک شد که به اثر آن حدود هشت تن از شهروندان کابل شهید و تعدادی زخمی گردیدند.

معمولاً در چنین حالت حکومت و نهادهای امنیتی زیر فشار و انتقادهای شدید قرار می گیرند که چرا نمی توانند امنیت مردم را تأمین کنند.

دیروز اعضای خانواده های قربانیان در گفت‌وگوی احساساتی شان با رسانه ها اظهار داشتند که اگر حکومت نمی تواند امنیت مردم را تأمین کند پس چرا کنار نمی رود و مسوولیت را به دیگری واگذار نمی دارد.

با توجه به همین رخدادهای خونین، مردم حق دارند از نهادهای حکومتی انتقاد کنند و بپرسند که چرا در تأمین امنیت شان ناتوان اند؟

موتر باربری مملو از موشک وارد شهر کابل می شود و در روز روشن موشک ها شلیک می شوند که این خود ضعف نهادهای امنیتی، کشفی و استخباراتی را نشان می دهد.

اگر این موشک ها در داخل شهر هم در موتری محکم بندی شده باشد، بازهم ضعف شبکه های کشفی است.

تروریستان در داخل شهر آن‌هم در میان خانه های مسکونی مردم، مراکزی دارند و عملیات های شان را از همین خانه ها سازماندهی می دارند که بسیار قابل اندیشه است و باید با راهکارهای امنیتی شناسایی شوند که تا اکنون آن گونه که لازم است نشده است.

در حکومت های گذشته که نهادهای امنیتی انگیزه کار را داشتند و گزینش مسوولان این نهادها بنابر انگیزه های قومی، سیاسی و سلیقه‌یی انجام نمی شد، انتقال یک شبنامه نیز کار بسیار دشوار بود و بیشتر چریک‌های مرکز به دام حکومت می افتادند.

این در حالی است که طالبان مسوولیت حمله دیروز را بر عهده نگرفته اند و ممکن است بن بست مذاکرات در دوحه شکستانده شود و مذاکرات جدی آغاز شود.

دیروز باشنده گان کابل هم می پرسیدند که اگر طالبان در این حمله دست ندارند پس کدام گروه به خانه های مسکونی مردم موشک شلیک کردند؟ آیا این گروه ها می خواهند پروسه صلح را تخریب کنند و هدف شان از سبوتاژ صلح در افغانستان چه است؟ به این سوال ها باید پاسخ داده شود.

نهادهای امنیتی باید بررسی های جدی شان را آغاز کنند و سرنخ این عملیات تروریستی را که در داخل شهر کابل مرکز دارند، به دست آورند.

چند ماه پیش نیز از همین منطقه سرای شمالی موشک شلیک شد و دیروز بازهم از میان همین خانه ها که به نام خانه های «زورآباد» مشهور است، موشک شلیک گردید.

واضح است که از همین خانه ها، تروریستان حمایت می شوند و ممکن است موشک ها در داخل خانه های مسکونی، آورده شده باشند و در موتر جابه جا گردیده باشند.

منتظریم که نهادهای امنیتی در رابطه چه می کنند و چه خواهند گفت؟

اشتراک گذاری:

نظر بدهید