وزيران دفاع هند و امريکا بر نابودي پايگاه‌هاي هراس افگنان تأکيد کردند

جيمز متيس، وزير دفاع ايالات متحده امريکا مي‌گويد که پناه گاه هاي هراس افگنان در منطقه پذيرفتني نيستند.
متيس که به هند سفر کرده مي‌گويد که واشنگتن و دهلي نو، يکجا با هم براي نابودسازي اين پناه گاه ها کار خواهند کرد.
در همين حال، وزير دفاع هند مي‌گويد که هيچ سرباز هندي در افغانستان حضور ندارد؛ اما اين کشور، تلاش‌هايش را براي با ثبات ساختن افغانستان افزايش خواهد داد.
جيمز متيس، وزير دفاع ايالات متحده مي‌گويد که هند و امريکا، در پيکار با هراس افگنان و نابودسازي پناه گاه‌هاي آنان، همکاري خواهند کرد.
متيس گفت: وجود پناه گاه هاي امن هراس افگنان پذيرفتني نيست. هند و امريکا همچون دو کشور پيشاهنگ براي نابودي اين دشواري بزرگ، کار خواهند کرد.
آقاي متيس، از افزايش همکاري هاي نظامي واشنگتن با هند نيز خبر مي دهد.
جيمز متيس، وزير دفاع ايالات متحده گفته است: ما براي گسترش همکاري هاي دفاعي کار مي کنيم و مي خواهيم که همکاري هاي منطقه يي را افزايش دهيم. ما به ويژه از نقش پر ارزش هند در افغانستان ستايش مي کنيم و از افزايش تلاش ها براي ترويج دموکراسي، ثبات و امنيت در افغانستان استقبال مي کنيم.
وزير دفاع هند هم پس از ديدار با جيم متيس، بر گسترش نقش هند در افغانستان تأکيد مي ورزد.
نيرمالا سيتارامن، وزير دفاع هند گفت: اگر نياز باشد، فعاليت هاي مان را در افغانستان گسترش مي دهيم؛ اما روشن ساخته ايم که نظاميان هندي در افغانستان حضور نخواهند داشت.
همکاري‌هاي نظامي و دفاعي ميان واشنگتن و دهلي نو در حالي افزايش مي يابد که پاکستان و چين، با راهبرد تازه ايالات متحده در جنوب آسيا به ويژه در افغانستان، مخالف استند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید