افغانستان به‌مرکز ترانزيت ديتاي منطقه مبدل مي‌گردد

وزارت مخابرات و تکنالوژي‌معلوماتي از امضاي تفاهمنامه همکاري ميان شرکت‌هاي افغان تلکام و چينا تلکام خبر داده مي‌گويد که بر بنياد اين تفاهمنامه هردو شرکت متعهد اند تا در دو سوي دهليز واخان زيربناهاي فايبرنوري را ايجاد کنند.
به گزارش رسانه‌ها، شهزاد آريوبي، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي در يک نشست خبري گفت که اين تفاهمنامه در حضور نماينده اين وزارت، توسط جانان موسي‌زي سفير افغانستان در چين با شرکت چينا تلکام به‌امضا رسيد.
آقاي آريوبي تصريح کرد که اين پروژه که از کاشغر چين الي فيض‌آباد به‌طول 480 کيلومتر به‌صورت تخميني حدود 50ميليون دالر هزينه بر مي‌دارد.
او ابراز اميدواري کرد که اين مقدار پول از سوي دولت چين پرداخت شود.
آريوبي بابيان اين‌که تطبيق اين پروژه افغانستان را به‌مرکز ترانزيت ديتاي منطقه مبدل مي‌کند گفت که تطبيق اين پروژه زمينه عملي سازي تفاهمنامه‌ي توسعه فايبر نوري راه ابرشيم که هفته گذشته ميان چين، افغانستان، تاجيکستان و قرغيزستان به‌امضا رسيد، را فراهم مي‌کند.
به‌گفته او؛ عملي شدن تفاهمنامه توسعه فايبر نوري راه ابرشيم چين را به‌وسيلة فايبر نوري از طريق افغانستان به‌ کشورهاي آسياي ميانه، ايران، شرق ميانه و اروپا وصل خواهد کرد.
سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي همچنين تصريح کرد که افغانستان به‌عنوان معبر ترانزيت ديتا در منطقه عمل مي کند و با وصل شدن کشورهاي منطقه از طريق فايبر نوري ميليون‌ها دالر به خزانه کشور واريز خواهد شد.
او اضافه کرد که علاوه بر اين افغانستان از انحصار پاکستان در قسمت اخذ انترنت خارج مي‌شود و بر خدمات و کيفيت فايبر نوري نيز بهبودي قابل ملاحظه‌ي به وجود خواهد آمد.
به‌اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي با تطبيق اين تفاهمنامه از يک سو فرصت‌هاي کاري فوق العاده ايجاد مي‌شود واز سوي ديگر با وصل شدن بهSub-Marine Cable قيمت‌هاي انترنت کاهش يافته و کيفيت آن بهتر مي‌شود.
همچنين افغانستان در ميان کشورهاي منطقه حيثيت Digital Hub را پيدا کرده و در سکتور مخابرات و تکنالوژي معلوماتي پيشرفت‌هاي چشمگير را شاهد خواهد بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید