طالبان و داعشيان يزيدان زمان اند!

فردا روز دهم محرم است؛ روزي که در سال شصت‌و‌يک هجري قمري سپاه يزيد ابن معاويه با لشکريان معدود امام حسين که در ميان آنها اعضاي خانواده و خويشاوندانش نيز شامل بود، مقابل شدند.
اين حادثه که در تاريخ اسلام به روز عاشورا نيز شهرت يافته است، يکي از نبردهايي است که در آن نبرد ميان آزاده گي و فساد وتعلقات دنيوي صورت گرفت و جنبه هاي فراوان عاطفي نيز دارد.
دراين نبرد که شجاعت و فداکاري ياران امام حسين(رض) نيز ثابت گرديده است، معدودي از ياران و هواداران وي در برابر بيش از سه هزار تن از لشکريان يزيد مقابله کردند و در يک جنگ نابرابر که نتيجة آن را امام و يارانش مي‌دانستند، بزرگ‌ترين تمثيل خونين و عاطفي جهان به نمايش گذاشته شد.
در اين جنگ يزيديان حتا به کودکان، پيران و زنان نيز رحم نکردند و با شمشير و تير آن ها را به درجه رفيع شهادت رسانيدند. جنبه ديگر عاطفي اين رخداد اين است که يزيديان حتا راه‌هايي را که به دريا منتهي مي شد و ممکن بود ياران امام از آن آب براي کودکان و زنان بياورند را بستند و اين صحراي سوزان را به يک مصيبت کده بزرگ انساني مبدل کردند.
يزيديان بي ترديد محدوده هاي انساني اي را که دين مبين اسلام براي مبارزه با دشمنان مطرح کرده اند و در آن عاطفه و انسانيت و ترحم به زخمي ها و پيران و کودکان و زنان مدنظر بوده است عبور کردند و يک فاجعة عظيم انساني را به راه انداختند که در آن ياران و دوستان و صحابي هاي نزديک به پيامبر شهيد شدند.
حالا که ما در آستانة تبجيل و گراميداشت از اين روز بزرگ تاريخي در کشور مان هستيم، متوجه هستيم که با انبوه فساد و بدبختي هاي عظيمي عالم اسلام منجمله کشور ما را نيز تهديد مي کند.
همين ديروز بود که دشمنان اسلام و مردم ما با حمله به حسينيه قلعة فتح الله چهره زشت و پليد خود را يک بار ديگر به مردم نشان دادند؛ هم طالبان و هم داعشيان همانند خوارج عمل مي کنند.
حمله به مساجد و تکيه خانه ها کمتر از عملکرد يزيديان نيست. در حادثه کربلا نيز حمله به ارزش هاي اسلامي و ديني مردم ما صورت گرفته بود و اکنون نيز طالبان و داعشيان از آن ها پيروي مي کنند و با حمله به مساجد و تکايا و حسينيه ها تمامي موازين و اصول پاک و انساني و اسلامي مردم ما را زير پا مي کنند و نشان مي‌دهد که به اسلام پايبند نيستند.
حادثه کربلا درس بزرگي براي جهانيان است که در آن آزادي و انسانيت و از خود گذري و فدا کاري به ديگران آموزش داده مي شود. امام حسين(رض) و هفتاد و دو تن از يارانش با شهادت شان نشان دادند که در نبرد حق و باطل، پاکي با فساد، حق بر شمشير پيروز است.
امروز مردم ما نيز همانند امام حسين‌(رض) و يارانش در آزمون بزرگ الهي قرار دارند. از يک سو براي حراست از وطن و سرزمين خويش کمر بسته اند و از سويي در برابر کساني مبارزه ومجادله دارند که به هيچگونه اصول و موازين اسلامي و انساني پابند نيستند و هر روز کشور عزيز ما را ويران مي کنند و مردم عزيز ما را با انواع مختلف به شهادت مي رسانند.
اما مردم ما اعم از شيعه و سني مسؤوليت دارند که براي بقاي دين مبين اسلام و احيا و ابقاي دايمي ارزش هاي متعالي آن، دست اتحاد همديگر را محکم تر نگهدارند و با وحدت و همبستگي، در برابر دشمنان کشور و ارزش‌هاي اسلامي و ملي ما مبارزه کنند. راه پيروزي از راهي مي‌رود که امام حسين(رض) و يارانش رفته اند: پيروي از ارزش‌هاي اسلامي و انساني ما و پاسداري از سرزمين مادري که براي ما بر مبناي اين سخن زيبا «حب الوطن من الايمان» يک وجيبه ملي مي باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید