هاشم الکوزي: بدون همکاري کشورهاي منطقه مبارزه با پديده‌ مواد مخدر ناممکن است

دفتر هيأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان يوناما در گزارش تازه‌اش در مورد وضعيت افغانستان به دست آورد‌هاي پوليس مبارزه عليه مواد مخدر اين‌کشور اشاره کرده‌است.
در بخشي از اين گزارش آمده‌است که پوليس مبارزه عليه مواد مخدر افغانستان از اول ماه جون الي 26 اگست 2017 ميلادي 807 قاچاقبر مواد مخدر را بازداشت و بيش از 48 تُن مواد مخدر را کشف و ضبط نموده‌است.
در اين گزارش همچنان به ادامه همکاري‌هاي منطقوي در بخش مبارزه عليه مواد مخدر نيز اشاره شده و آمده‌است که در اين مدت همکاري‌هاي منطقوي با حکومت افغانستان وجود داشته است‌.
اما احمد خالد موحد سخنگوي مرکز عدلي و قضايي مبارزه عليه مواد مخدر افغانستان مي‌گويد، کشور‌هاي منطقه همکاري‌ها را بيشتر در چارچوب منافع و اهداف ملي خود‌شان تعريف مي‌کنند.
با وجود اين‌که همکاري منطقوي و تفاهمات مبني بر تبادله معلومات وجود دارد و بار‌ها اين همکاري از طرف پوليس افغانستان با پوليس منطقه صورت گرفته‌است، اما متأسفانه تا حال يکطرفه بوده‌است.
اين در حاليست که مقامات افغان بار‌ها از عدم همکاري کشور‌هاي منطقه به خصوص کشور‌هاي همسايه در بخش مبارزه عليه مواد مخدر شکايت نموده‌اند.
چندي قبل وزارت مبارزه عليه مواد مخدر افغانستان اعلام کرد که روي يک راهبرد منطقوي جهت مبارزه جدي عليه مواد مخدر کار مي‌کند که به اساس آن مبارزه عليه مواد مخدر در سطح منطقه جدي و منسجم خواهد شد.
از سوي ديگر محمد هاشم الکوزي، رييس کميسيون دفاعي و امنيت داخلي مجلس سنا مي‌گويد، کشور‌هاي منطقه در بخش مبارزه عليه مواد مخدر با حکومت افغانستان همکاري لازم نمي‌کنند.
به باور وي، سرحدات باز با کشورهاي همسايه، به ويژه پاکستان و ايران، رفت و آمد آزاد قاچاقبران مواد مخدر از اين‌کشور‌ها به کشور‌هاي اروپايي زمينه کشت کوکنار و توليد مواد مخدر را در افغانستان مساعد ساخته است.
آقاي الکوزي همچنان مي‌افزايد، تا زماني‌که کشور‌هاي منطقه و جامعه جهاني در راستاي مبارزه عليه مواد مخدر صادقانه عمل نکنند و زمينه کشت مناسب براي دهقان‌هاي افغان فراهم نشود مبارزه با اين پديده نتيجه مطلوب را در پي نخواهد داشت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید