اتمر و مانتيتسکي در مورد مسايل مختلف گفتگو کردند

محمد حنيف اتمر، مشاور امنيت ملي افغانستان با الکساندر مانتيتسکي، سفير روسيه در کابل ديدار کرد. دفتر رسانه‌هاي شوراي امنيت ملي مي‌گويد اين ديدار روز گذشته در دفتر کار آقاي اتمر صورت گرفته و هردوطرف در بارة روابط دوجانبه ميان دو کشور صحبت کرده‌اند. در خبرنامه گفته شده که در اين ديدار هردوطرف روي مسايل مربوط به امور سياسي و امنيتي افغانستان و منطقه صحبت کرده‌است.
شوراي امنيت ملي مي‌گويد، آقاي تمر در مورد بهبود امنيت و ثبات منطقه با سفير روسيه بحث تفصيلي داشته‌است.
هردوطرف به بهبود روابط دوجانبه ميان افغانستان و روسيه و تداوم همکاري‌ها ميان دو کشور تأکيد کرده و آماده‌گي‌شان را براي توسعة همکاري‌هاي دوجانبه ابراز داشته‌اند.
در خبرنامه گفته شده که در اين نشست هردوطرف روي يک سلسله موضوعات ديگر هم بحث و گفتگو کردند، اما جزئيات بيش‌تر در مورد آن داده نشده‌است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید