افغانستان در صدر فهرست سالم‌ترين‌ کشورهاي جهان قرار گرفت

يک تحقيق تازه انجام شده افغانستان را در بين 179 کشور جهان، به عنوان سالم‌ترين کشور دنيا معرفي کرده است.
به اساس اين تحقيقات که با معيارهاي مشخصي مانند ميزان مصرف الکهول ، دخانيات و شيوع چاقي در کشورهاي جهان صورت گرفته افغانستان در مقام سالم‌ترين قرار گرفته و جمهوري چک ناسالم‌ترين کشور در جهان معرفي شده است.
در اين تحقيق آمده که معيار تعيين کشور ناسالم، ميزان سالانه‌ي مصرف الکهول براي هر فرد 13.7 ليتر و بيش از 11 بار استعمال دخانيات در نظر گرفته شده است.
در فهرست سالم‌ترين کشورهاي جهان بعد از افغانستان از کشورهاي گينه، نيجر، نپال و کنگو نام برده شده است.
پس از جمهوري چک نيز، کشورهاي روسيه، اسلووني، بلاروس، اسلواکي و مجارستان در رديف دوم تا ششم فهرست ناسالم‌ترين کشورهاي جهان قرار گرفته‌اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید