ترامـپ بار ديگـر کوريـاي شـمالي را تهـديد کـرد

دونالد ترامپ رييس جمهوري ايالات متحده امريکا در منازعه بر سر برنامه اتومي و موشکي کورياي شمالي، بار ديگر کورياي شمالي را تهديد کرد. او از طريق تويتر نوشت که مذاکرات با کورياي شمالي، ضايع کردن وقت است.
دونالد ترامپ رييس جمهوري ايالات متحده امريکا به روزشنبه از طريق شبکه تويتر نوشت که رؤساي جمهور و حکومت ها مدت 25 سال با کورياي شمالي گفتگو کرده اند، توافقاتي انجام داده اند و پول هنگفتي مصرف کرده اند، اما همه اين ها کارکردي نداشته است.
ترامپ نوشته است که از توافقات تخطي شد، پيش از آن‌که رنگ قلم خشک شود و به اين ترتيب سران مذاکرات ايالات متحده امريکا مورد تمسخر قرار گرفتند.
رييس جمهور ايالات متحده امريکا افزوده است که معذرت، اما يک چيز عملکرد داشته است، بدون آن‌که توضيح دهد که منظورش دقيقاً چيست.
در کل در واشنگتن گمان برده مي شود که ترامپ درباره يک اقدام نظامي فکر مي کند. او در سخنراني اش در مجمع سازمان ملل متحد در ماه سپتمبر تهديد کرد در صورتي که پيونگ يانگ در منازعه بر سر برنامه اتومي و موشکي اش مصالحه نکند، ايالات متحده امريکا، کورياي شمالي را کاملاً نابود
مي کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید