رابطه شيخ هاي عرب با طالبان اغماض نشود!

سیدمکارم

افغانستان بار دگر در محراق توجه جهانيان قرار گرفته ا ست.

حال جامعه جهاني به اين باور رسيده است که اگر به افغانستان توجه نشود، ممکن است که اين کشور در دامن هراس افکنان سقوط کند و به لانه بزرگ براي گروه هاي افراطي مبدل شود.
چنانچه پس از خروج قواي شوروي وقت از افغانستان که قدرت هاي بزرگ به ويژه امريکا، اين کشور را به باد فراموشي سپردند و همکاري شان را قطع کردند و به حمايت پروژه تسلط يافتن طالبان پرداختند، افغانستان به مرکز بزرگ گروه هاي هراس افکن تبديل شد و سرانجام از همين خطه امنيت جهاني تهديد شد و القاعده توانست خطرناکترين برنامه تروريستي خود را در يازدهم سپتمبر در مرکز تجارت جهاني در امريکا عملي کند.
با توجه به همين گفته ها ديروز دبير کل ناتو در پايان نشست پارلماني در مرکز رومانيا گفت که بيرون شدن نيروهاي ناتو از افغانستان پرهزينه تر از ماندن اين نيروها در اين کشور خواهد بود.
در همين حال، وزير دفاع امريکا در اين نشست بر ادامة تلاش هاي نظامي 39 کشور براي با ثبات سازي افغانستان تأکيد کرد.
به همين گونه قرار است در نيمه ماه ميلادي جاري نشست چهار جانبه امريکا، چين، پاکستان و افغانستان در شهر عمان برگزار شود.
همچنان نشست گروه تماس سازمان همکاري هاي شانگهاي، امروز در مسکو برگزار مي شود که در اين نشست روي موضوع تأمين امنيت افغانستان بحث خواهد شد.
از اين تلاش هاي جامعه جهاني چنين برداشت مي شود که افغانستان براي همه منطقه و جهان مهم است و تا ثبات در اين کشور به وجود نيايد، منطقه و حتا جهان از امنيت لازم برخوردار نخواهد شد.
اما موضوع قابل تأمل اين است که با وجود اين همه توجه و تلاش هاي جهاني، چرا صلح و ثبات در افغانستان تأمين نمي شود و طالبان توان اين را دارند که صلح در افغانستان را به چالش بکشانند.
پاسخ به اين پرسش بسيار روشن است، پاکستان به منظور اهدافي که دارد از هراس افکنان استفاده ابزاري مي کند و هم برخي از شيخ هاي عرب با تفکر افراطي که دارند، طالبان را حمايت مالي مي کنند.
حکومت افغانستان و حتا کشورهاي غربي همواره تنها انگشت انتقاد به سوي پاکستان دراز مي کنند و اين کشور را مسؤول ناامني ها در افغانستان تلقي مي دارند.
در حالي که تعدادي از شيخ هاي عرب که برحکومت هاي شان هم نفوذ دارند، طالبان را حمايت مالي سرشار مي کنند و اگر اين کمک هاي مالي قطع شود براي پاکستاني دشوار است که به تنهايي بتواند ماشين جنگي طالبان را نيرو و انرژي بدهد.
با توجه به اين ملاحظات پيشنهاد مي داريم که حکومت افغانستان بايد به اين موضوع و نکته مهم توجه کند و در نشست هاي ملي و بين المللي، منابع تمويل هراس افکنان در افغانستان را مطرح سازد و تلاش نمايد که مساعدت هاي مالي شيخ هاي عرب به طالبان را در آجنداي اين نشست ها بگنجاند تا دست اين عياشان به هراس افکنان در افغانستان قطع گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید