باميان در جاي تاريخي خود قرار مي گيرد

جشنواره فلم در باميان گشايش مي يابد

باميان اين بار ميزبان نخستين جشنواره فلم خواهد بود. اين جشنواره امروز چهارشنبه توسط آکادمي فلم باميان برگزار ميشود.
اسحق اکرمي همآهنگ کننده آکادمي فلم باميان مي گويد که بيشتر فلم هاي که تهيه شده است، از زندهگي مردم باميان، رسم و رواج هاي مناطق مرکزي، ساحات تاريخي و باستاني، بخش زراعت، صحت، محيط زيست مي باشد.
به گفتة او، در اين جشنواره بيش از 20 فلم کوتاه مستند و داستاني که توسط هنرجويان آکادمي فلم باميان تهيه شده به نمايش گذاشته مي شود و از بين آنان 3 فلم برتر توسط هيأت داوران انتخاب مي گردد. هيأت داوران از کابل به باميان دعوت شدهاند.
اين جشنواره به دنبال يک دوره آموزشي فلم سازي در ولايت باميان برگزار ميشود. اين دوره آموزشي فلم سازي به مدت دو ماه از سوي آکادمي فلم باميان راه اندازي شده بود. در اين دوره آموزشي که نخستين اقدام در عرصه فلم سازي در ولايت باميان بود، 40 نفر از پسران و دختران شرکت داشتند و در آن، فلم سازي را به شکل تيوري و عملي آموزش ديدند.
شرکت کنندهگان اين دوره آموزشي، فلم نامه نويسي، ساختار فلم، فلم برداري، ايديت فلم، نور پردازي، تحليل و تجزيه فلم، تدوين و بازار يابي فلم را آموزش ديدند. شرکت کنندهگان اين دوره آموزشي در پايان موفق به ساخت بيش از 30 فلم مستند و داستاني شدند.
هدف دوره آموزشي فلم سازي
رحمان عالمي استاد و بنيان گذار آکادمي فلم باميان، هدف از راه اندازي اين دوره آموزشي را در اين ولايت، شناسايي استعداد ها، ظرفيت سازي جوانان، رشد جوانان در بخش سينما و فلم، ايجاد انگيزه و تشويق جوانان در بخش فلم سازي عنوان کرد. او مي گويد که باميان بهترين و مناسبترين مکان براي تهيه فلم هاي داستاني و مستند مي باشد. اما به گفتة او، با وجود اين فرصت، در اين ولايت در بخش سينما و فعاليتهاي فرهنگي و هنري، کمترين توجه صورت گرفته است.
باميان يگانه ولايت امن در سطح افغانستان مي باشد و جوانان پسر و دختر در اين ولايت آزادانه ميتوانند در فعاليت هاي فرهنگي و هنري سهم بگيرند. اکنون اين جوانان برنامههاي مختلف را در بخش سينما و فلم سازي فرا گرفته و از برگزاري اين دوره آموزشي استقبال نمودند.
لطيفه عاطفي يک تن از هنرجويان آکادمي فلم باميان مي گويد: “در گذشته ما در مورد فلم هاي کوتاه و طولاني چيزي نمي دانسيتم، اما اکنون ما موفق به ساخت فلم هاي مستند و داستاني شديم.”
جواناني که در اين دوره آموزشي شرکت کردند، ميتوانند فلم هاي کوتاه و طولاني مستند و داستاني بسازند. با اين حال، اين جوانان از مسؤولان آکادمي باميان فلم مي خواهند که در آينده برنامة آموزشي ديگري را نيز در اين ولايت برگزار نمايند.
نجيبالله رها يک تن از دانشجويان شرکت کننده در اين برنامه مي گويد که اين دوره آموزشي فلم سازي، براي آنان مفيد و مؤثر تمام شده است و اميد است که در آينده نيز برنامه هايي در سطح کلان و ملي برگزار گردد.
فلم هاي مستند و داستاني که از سوي اشتراک کنندهگان اين دوره با همکاري آکادمي باميان فلم برگزار شده بود، شامل فلم هاي طولاني و کوتاه مي باشد. فلم هاي طولاني بنام هاي «جارچي، مادر مجرد، شفائي عاجل، روزي که دانشجو شدم، دمبوره، نابغه اي از ديار بودا، پيک، نامه به مادر بزرگ، بختي” تهيه و تکميل شده است.
فلم هاي مستند و داستاني کوتاه که در اين دوره آموزشي ساخته شده اند، با عنوانهاي” يک گيلاس چاي، حلقه، شطرنج، سيب، روياي ممنوع، لاف زن، دختران نان آور، جوانان مجازي، کلوخي، کتاب آسماني، کتابخانه، آموزش کمپيوتر به مادر، گله، لبخند، بچه هاي بازي گوش، خيالات، نمره، سلاح، نقاشي، لين تشکر، تعويذ، مقايسه، راز ممنوع، آرزو و کفش ها” هستند. اين فلمها توسط شاگردان و با همکاري تخنيکي و مالي اکادمي فلم باميان ساخته شده و در ساخت آنها اکثر شاگردان اين دوره سهم گرفتند ويا نقش بازي نمودند.
باميان؛ مکان سوژههاي فلم نويسي
باميان يکي از ولايتهاي تاريخي افغانستان است و در نقاط مختلف اين ولايت، سوژههاي ناب و خوب براي تهيه فلم هاي کوتاه و طولاني وجود دارد.
درسال هاي 1348 و 1346 هنرمندان سينماي باليود و هاليود، فلمهايي را در اين ولايت ساختند.
عمر شريف بازيکن فلم هاليود فلم سوارکاران را در باميان ثبت کرد و فيروز خان و هيمامالني هم فلم هنري ديگري را به نام دهرتما در اين ولايت ثبت و به نمايش گذاشتند.
مقامهاي محلي باميان هم با اشاره به اين مسأله، ايجاد باميان فلم را در ولايت باميان يک نياز ميدانند و مي گويند که در مناطق مختلف باميان هزاران سوژه براي ساخت فلم وجود دارد. محمد طاهر زهير والي باميان مي گويد که اداره محلي باميان از برنامه هاي فرهنگي و هنري در اين ولايت حمايت مي کند. او کار آکادمي فلم باميان را در اين عرصه ستود و برگزاري اين دوره آموزشي را اين يک دستآورد خوب براي مناطق مرکزي افغانستان خواند.
ولايت باميان در سال روان خورشيدي، ميزبان چندين جشنواره وبرنامه هاي مختلف هنري و فرهنگي بوده است. از جمله جشنواره نوروزي، جشنواره دمبوره، جشنواره گل کچالو، مسابقات ملي و بين المللي اسکي، آب بازي، واترپولو و بايسکل راني در اين ولايت برگزار شدهاند. مقامهاي ملي و محلي نسبت به تأثيرات مثبت اين جشنوارهها و برنامه هاي فرهنگي و هنري بر رشد صنعت گردشگري در اين ولايت خوشبين اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید