نشست گروه تماس سازمان همکاري‎هاي شانگهاي امروز در مسکو برگزار مي‌شود

وزارت امور خارجه افغانستان مي‎گويد که نشست گروه تماس سازمان همکاري‎هاي شانگهاي امروز در مسکو برگزار مي‌شود.
شکيب مستغني سخنگوي وزارت امور خارجه افغانستان ديروز به راديو آزادي گفت که درين نشست عمدتاً روي موضوع مبارزه با تروريزم و عضويت کامل افغانستان در اين سازمان بحث خواهد شد.
مستغني گفت که هيأت افغاني به رياست معين سياسي وزارت امور خارجه در اين نشست شرکت خواهد کرد.
به‌گفتة وي، عضويت کامل افغانستان در سازمان همکاري‎هاي شانگهاي، مبارزه با تروريزم، همکاري اعضاي اين سازمان در تأمين امنيت افغانستان و گسترش همکاري‎هاي اقتصادي در منطقه از موضوعات مهم مورد بحث اين نشست است.
وي افزود، قرار است نشست گروه تماس سازمان همکاري‎هاي شانگهاي روزچهارشنبه يعني 11 اکتوبر برگزار شود. در اين نشست به نماينده‎گي از دولت افغانستان هيأت به رياست حکمت خليل کرزي معين سياسي وزارت خارجه شرکت مي‎کند و مباحث اين نشست عمدتاً در باره افغانستان است.
سازمان همکاري‎هاي منطقوي شانگهاي در سال 2001 ميلادي از سوي رهبران کشورهاي چين، ازبيکستان، قزاقستان، تاجيکستان و روسيه ايجاد شد.
اين سازمان به هدف همکاري‎هاي اقتصادي، امنيتي و فرهنگي ميان اين کشورها به ميان آمده‎است.
افغانستان در سال 2012 ميلادي به‌حيث کشور ناظر با اين سازمان يکجا شد.
پيش از اين اعضاي اين سازمان از جمله چين در مورد تقاضاي افغانستان براي کسب عضويت کامل سازمان همکاري شانگهاي نظر مثبت داده‎اند.
افغانستان در حال حاضر عضويت کامل سازمان‎هاي ايکو (سازمان همکاري‎هاي اقتصادي)، سارک (همکاري‌هاي منطقه‌اي جنوب آسيا) و سازمان تجارت جهاني را دارا است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید