حضور نيروهاي ناتو در افغانستان نياز جدي است

تحليلگران سياسي افغان: افغانستان براي خارجي‌ها يک گاو شـيري تبـديل شـده اسـت

ينس استولتنبرگ، دبيرکل ناتو در پايان نشست پارلماني چهار روزه روزگذشته در بخارست، مرکز رومانيا، گفته است که بيرون شدن نيروهاي ناتو از افغانستان پرهزينه تر از ماندن اين نيروها در اين کشور خواهد بود.
به‌گفتة دبير کل ناتو، وضعيت در افغانستان چالش برانگيز است، همه هزينه هاي مالي و جاني ماندن در افغانستان را درک مي کنيم، اما هزينة بيرون شدن بيش از اين خواهد بود.
در همين حال، وزير دفاع امريکا در اين نشست بر ادامة تلاش‌هاي نظامي 39 کشور براي با ثبات سازي افغانستان تأکيد کرد.
امريکا با اين استخباراتي که دارد و تمام اطلاعات دنيا در دست شان است، نمي دانند که طالبان و رهبران آن‌ها و تروريست ها در کجا پناه دارند که آنها را از بين ببرند؟
آگاهان امور در افغانستان به اين باور اند که امريکايي ها گفته اند ما باتروريزم مبارزه مي کنيم اما تا امروز هيچ اقدامي صورت نگرفته است. اگر واقعاً پايگاه هاي طالبان و داعش در پاکستان است، هيچ ممکن نيست که استخبارات امريکا (سي آي اي) با آن امکانات وسيعي که دارد از آن خبر نداشته باشد.
اين آگاهان مي‌گويندکه افغانستان يک گاوشيري براي کشورهاي امريکا و اعضاي ناتو شده‌است.
اين آگاهان ادعا دارند که در جنگ افغانستان هم کار خانه هاي توليد ا سلحه امريکا فعال نگهداشته شده اند و هم کشورهاي حامي تروريزم به عنوان يک کشورهمکار زنده نگهداشته شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید